Fastighet
2 min lästid

Oscar Properties vänder blad

8:e juli 2024, 10:28
Oscar Properties vänder blad
Foto: Anders Wiklund / TT bild.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Anledningen är att efter bokslutskommunikéns publicering den 26 april 2024 har de fortsatta försäljningsaktiviteterna visat att vissa fastighetsvärderingar i bokslutskommunikén varit högre än vad ny, tillkommande information pekar på.

Den nya informationen består av aktuella bud, försäljningspris vid mindre avyttringar och den försäljningsprocess som initierats i samband med överenskommelsen som ingicks den 5 juni med moderbolagets obligationsägare.

Ändringar

De huvudsakliga ändringarna är att koncernens nettoresultat och eget kapital minskar med 228 miljoner kronor till minus 3 062 miljoner respektive minus 1 100 miljoner. Koncernens fastighetsvärden minskar med 219 miljoner kronor till 3 800 miljoner.

– Koncernens negativa egna kapital motsvarar i huvudsak moderbolagets externa skulder, vilket innebär att om den förestående skuldkonverteringen i moderbolaget lyckas så blir koncernens egna kapital återställt. Det är vår målsättning och förhoppning, Vi hoppas snart kunna återkomma med ett erbjudande till moderbolagets fordringsägare, säger vd Richard Bagge.

Årsredovisningen 2023 för Oscar Properties är slutligen färdigställd och finns att läsa här.

– Bolaget har haft en händelserik tid sedan årsskiftet. Väsentliga händelser summeras i årsredovisningen och många av händelserna har på olika sätt haft påverkan på det som ska presenteras i årsredovisningen. Nu vänder vi blad och går vidare, säger Richard Bagge.

#årsredovisning #oscar properties
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0