Fastighet
1 min lästid

Säljer för en halv miljard

7:e juli 2024, 09:25
Säljer för en halv miljard
Jakob Mörndal. BIldkälla: Castellum.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Det är M2 Asset Managements fastighetsverksamhet som avyttrar fastigheterna Djäknen 4, Oxdragaren 1, Vasaborgen 1 och Vinaman 6 i Växjö. Det underliggande fastighetsvärdet uppgick till knappt 380 miljoner kronor. Fastigheterna utgörs av 7 019 kvadratmeter kommersiell yta och 16 930 kvadratmeter bostadsyta.

Köparen är Famera Fastigheter AB och fastigheterna frånträds den 2 september 2024. M2s legala rådgivare i samband med avyttringen var Walthon Advokater. Köparens rådgivare har varit Panreal och Avant Advokater.

M2 Gruppen har även tecknat avtal med Växjö kommun gällande avyttring av fastigheten Städet 1 i Växjö. Ärendet tas upp för godkännande i kommunfullmäktige den 22 oktober och frånträde är planerat till november 2024.

– Dessa två affärer i Växjö utgör en fortsättning på arbetet med att avyttra direktägda fastigheter, vilket varit bolagets fokus en tid. M2 har efter denna transaktion endast tre bostadsfastigheter kvar i Växjö. Vi önskar Famera respektive Växjö kommun lycka till med fastigheterna framgent, säger Jakob Mörndal, vd på M2.

#m2gruppen #växjö
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0