Fastighet
1 min lästid

Chokladfabriken får ny ägare

3:e juni 2024, 06:04
Chokladfabriken får ny ägare
Bildkälla: Atrium Ljungberg.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Fastigheterna ligger på Löfströms Allé 5 och 7 och uppfördes ursprungligen för att verka som Marabous fabrik och huvudkontor. De har en köpeskilling baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 2 114 miljoner kronor. De omfattar drygt 36 400 kvadratmeter uthyrbar area.

– Vi ser stor potential i Sundbyberg som är en levande blandstad med positiv tillväxt, brett utbud av verksamheter och service samt goda kommunikationer med närhet till Stockholm city. Detta är en investering helt i linje med vår tillväxtstrategi och vi ser fram emot att bli en än mer aktiv part på platsen och bidra till den fortsatta utvecklingen av Sundbyberg, säger Jenny Lindholm chef investeringar på Alecta Fastigheter.

Totalt hyresvärde inklusive tillägg och hyresgästel är cirka 134 miljoner kronor. Fastigheternas ekonomiska vakansgrad är runt fem procent. Återstående kontrakt löper cirka 2,7 år.

– Eken 6 och Eken 14 är våra enda innehav i Sundbyberg. Att avyttra dessa möjliggör ett fortsatt engagemang i våra storskaliga stadsutvecklingsprojekt som till exempel Sickla, Slakthusområdet, Slussen och Hagastaden, samtidigt som vi vårdar vår kapitalstruktur, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

Frånträde sker i juni.

#atrium ljungberg #sundbyberg
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0