Fastighet
2 min lästid

Startar nytt fastighetsbolag

16:e maj 2024, 06:22
Startar nytt fastighetsbolag
Jacob Torell. Bildkälla: Next Step Group.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Syftet är att fortsätta utveckla och attrahera kompetens och öka innovationstakten.

Steptura ska fokusera på att skapa destinationer och bygga starka ekosystem i Sverige, med fokus på Västsverige. Företaget kommer att fortsätta att utveckla och underlätta  befintliga destinationer – GoCo Health Innovation City och Innovation Destination Torslanda, som är två befintliga samarbetsprojekt mellan Next Step Group och Investorägda Vectura Fastigheter.

Next Step Groups vd Jacob Torell kommer att fungera som vd och Vectura Fastigheters vd Joel Ambré som styrelseordförande för Steptura.

– Efter 7 års framgångsrikt samarbete med Vectura Fastigheter, som genererat nya kluster inom både life science och mobilitet, är det dags för nästa steg framåt. Vi slår nu samman expertis och erfarenheter från befintliga destinationer för att driva fler västsvenska innovationer genom att bilda en nytt gemensamt bolag Det känns otroligt spännande att kombinera min nya roll som vd för Steptura med mitt fortsatta fokus på Next Step Groups befintliga stadsutvecklingsprojekt Wendelstrand och det framtida logistiknavet Link40, som går snabbt från vision till genomförande, säger Jacob Torell.

Genom innovativ stadsutveckling ska Steptura utveckla den samverkansformel som Next Step Group och Vectura Fastigheter har tagit fram tillsammans. Denna formel innebär att arbeta tillsammans med partners från industrin, den offentliga sektorn, staden och akademin från ett tidigt stadium i både stadsutveckling och innehåll på plats. 

Som fastighetsutvecklare ska Steptura fylla sina fastigheter med innehåll, gemenskap och samarbetsmiljöer som uppmuntrar till spontana möten mellan människor och genererar innovation och innovativa lösningar.

– Med Steptura stärker Vectura sin närvaro i Göteborg och bidrar till jobb och innovation nationellt och ökad internationell konkurrenskraft. Detta är en del av Vecturas strategi att etablera oss i forsknings- och kunskapsintensiva regioner som Göteborg, Öresund, och Stockholm, med projekt som The Loop i Lund och Forskaren i Stockholm och UpsideStories i Uppsala, säger Joel Ambré, vd för Vectura Fastigheter och styrelseordförande i Steptura.

Det initiala fastighetsvärdet i bolaget är fyra miljarder kronor. År 2026 ska beståndet att bestå av 13 fastigheter, över 130 000 kvadratmeter med ett fastighetsvärde på sex miljarder kronor.

Steptura ägs till hälften av Next Step Group och till hälften av Vectura Fastigheter. Next Step Group AB ägs till hälften av Fastighets AB Balder. Vectura Fastigheter är helägt av Patricia Industries, ett helägt dotterbolag till Investor. I de gemensamma fastighetsprojekten GoCo Health Innovation City och Innovation Destination Torslanda finns partners som AstraZeneca och Volvo Cars.

#next step group #vectura
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0