Fastighet
2 min lästid

Kritiseras för monopol

7:e maj 2024, 06:00
Kritiseras för monopol
Bildkälla: Konkurrensverket.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

– Konkurrensverket slår fast att fjärrvärmemarknaden är en monopolmarknad. Därför kommer vi enträget fortsätta arbeta för att stärka kundskyddet och öka konkurrensen på fjärrvärmemarknaden, säger Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Konkurrensverket har utrett Eon Energiinfrastruktur ABs prissättning i Malmö och Burlövs kommuner. Fokus har varit om prissättningen av leverans av fjärrvärme utgör ett missbruk av dominerande ställning genom överprissättning.

Utredningen visar att Eons priser och vinstmarginaler inte är väsentligt högre än jämförbara fjärrvärmenät samtidigt som Eon och de jämförbara fjärrvärmenäten kan betraktas som naturliga monopol där fjärrvärmebolagen har betydlig marknadsmakt. Konkurrensverket ser att fjärrvärmeföretagen möter svag konkurrens vilket riskerar att leda till höga priser. Det går därför inte att utesluta att fjärrmarknaden i stort kan kännetecknas av oskäliga priser.

Mot den bakgrunden har Konkurrensverket beslutat att inte fortsätta utreda om specifikt Eon har agerat i strid med förbudet mot missbruk av dominerande ställning i konkurrenslagen. Konkurrensverket avslutar därför utredningen.

– Det behövs nya och kraftfullare instanser att vända sig till vid upplevd missbrukande av ställning. Dessutom behöver transparensen öka genom att begränsa antalet prissättningsmodeller på fjärrvärmemarknaden, säger Magnus Hulthe Andersson.

– För att skydda kunderna från höga fjärrvärmepriser rekommenderar Konkurrensverket att regeringen utreder behovet av reglering på fjärrvärmemarknaden, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

#eon #fastighetsägarna #konkurrensverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0