Fastighet
1 min lästid

K-Fastigheter kan sälja för en dryg miljard

7:e mars 2024, 13:12
K-Fastigheter kan sälja för en dryg miljard
Bildkälla: K-Fastigheter
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Hösten 2023 meddelade K-Fastigheter att de avsåg avyttra en fastighetsportfölj i Danmark. Både för att stärka balansräkningen och kunna förvärva fler byggrätter och starta nya byggprojekt.

Nu är en avsiktsförklaring tecknad med en institutionell investerare. Kommer parterna överens och tecknar bindande överlåtelseavtal förväntas frånträde av fastigheterna ske under andra kvartalet 2024.

Det underliggande fastighetsvärdet är runt 1 070 miljoner kronor och fastigheternas marknadsvärde uppgick i slutet av 2023 till 1 145 miljoner kronor.

#k-fastigheter
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0