Fastighet
2 min lästid

Nrep köper fastighetsportfölj för över 700 miljoner

31:a januari 2024, 08:27
Nrep köper fastighetsportfölj för över 700 miljoner
Fastigheten Ultuna 13:1 i Uppsala. Bildkälla: Nrep.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Portföljen består av två äldreboenden som redan är i drift i Uppsala och Stockholm, fastigheterna Ultuna 13:1 och Mandelblomman 11, samt ett äldreboende som inkluderar en förskola och bostäder som för närvarande byggs i Uppsala. De två förvaltningsfastigheterna kommer att övertas under första kvartalet 2024, medan fastigheten Kvarngärdet 60:5 kommer att övertas under tredje kvartalet 2024, när projektet är avslutat och hyresgästerna har flyttat in.
– Genom detta förvärv bekräftar vi vår strategi att fortsätta växa Altura med högkvalitativa fastigheter för att vara en långsiktig och stabil partner som kan hjälpa till med att lösa utmaningar inom äldreomsorgen. Förvärvet kompletterar Alturas befintliga bestånd väl geografiskt och stärker positionen ytterligare inom segmentet, säger Carl-Adam von Schéele, Sverigechef, Nrep.

Når 14 miljarder

Två av fastigheterna har solceller installerade och alla kommer att certifieras enligt Svanen och Miljöbyggnad Silver när de övertas. Dessutom har Nrep planerat att installera solceller och genomföra energieffektiviseringar på Mandelblomman 11 för att ytterligare förbättra energiprestandan. Den genomsnittliga kvarvarande hyrestiden för hela portföljen är 13 år, med en årlig hyresintäkt på cirka 42 miljoner kronor.

– Vi är mycket glada över att förvärva denna portfölj som är i linje med vår strategi att äga, utveckla och förvalta hållbara samhällsfastigheter där vi skapar rum för möjligheter. Vi ser fram emot ett fördjupat och långsiktigt samarbete med våra hyresgäster som driver högkvalitativ omsorg för äldre i fastigheterna, säger Dorotea Stellmach, Sverigechef, Altura.

Efter förvärvet består Alturas fastighetsbestånd av 70 fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 14 miljarder kronor.

#altura #besqab #nrep #stockholm #uppsala #urban partners
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0