Fastighet
2 min lästid

Tvisten: Skiljenämnd avgör hyran i Stockholm

15:e januari 2024, 11:37
Tvisten: Skiljenämnd avgör hyran i Stockholm
Bildkälla: Fastighetsägarna.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Nu kommer en skiljeman att ta över för att fatta beslut om hyrorna.

De förhandlingar som gäller hyresjusteringar för 2024 har följt en överenskommen modell mellan Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen.

Denna modell bygger på kostnadsutvecklingen under de senaste tre åren för att undvika att enskilda år med höga kostnader påverkar hyresjusteringarna för mycket. Trots att hyresvärdarna har haft en kostnadsökning på 25-30 procent det senaste året, har modellen begränsat ökningen till cirka 14 procent.

Även om Hyresgästföreningen i stort sett är överens med Fastighetsägarna om kostnadsutvecklingen, har deras inledande bud i Stockholmsregionen legat runt tre procent. Under höstens förhandlingar har parterna inte lyckats närma sig varandra på ett konstruktivt sätt.

– För att komma framåt i förhandlingarna valde vi att lägga oss lägre, på 12 procent, i våra yrkanden. Det skulle ge en hyreshöjning på cirka 700 kronor för en vanlig trerummare. För de som i stället äger sitt boende handlar motsvarande ökning i många fall om 10 000 kronor eller mer i månaden. På hyresmarknaden är det istället hyresvärden som får ta större delen av kostnadsökningarna, säger Nathalie Brard, chef fastighetsmarknad på Fastighetsägarna Stockholm.

Sex veckor på sig

Därför har Fastighetsägarna nu valt att använda den nya lagstiftningen, som tillåter dem att låta en skiljeman avgöra hyresökningens storlek, i ytterligare elva kommuner i Stockholms län. Dessa elva kommuner är Danderyd, Huddinge, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Sigtuna–Märsta, Solna, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje och Norrtälje.

När skiljemannen är utsedd ska tvisten lösas inom sex veckor. Därefter har parterna två veckor på sig att omvandla skiljemannens rekommendation till en förhandlingsöverenskommelse.

#fastighetsägarna #hyresgästföreningen #stockholm #sveriges allmännytta
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0