Fastighet
2 min lästid

Fastighets-VD lämnar – efter anonymt brev

31:a oktober 2023, 11:18
Fastighets-VD lämnar – efter anonymt brev
Anders Torslid. Bildkälla: Kraftstaden.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Han ersätts tillfälligt av Kraftstadens styrelseordförande Ricky Karlsson, som kommer att leda bolaget till dess att en ny VD utsetts.

–  Vi i styrelsen är eniga om att en förändring behövs och att det krävs ett nytt ledarskap i det förändringsarbete som bolaget behöver göra. Därför tar jag tillfälligt över som VD för Kraftstaden och kommer att hantera den löpande driften, samtidigt som arbetet med att rekrytera ny VD har hög prioritet, säger Ricky Karlsson.

Bakgrunden till förändringen är den genomlysning av Kraftstaden Fastigheter AB som gjorts av Ernst & Young, på uppdrag av styrelsen. Detta efter att kritik riktats bland annat mot ledning och styrning av företaget i ett anonymt brev.

– Utifrån de uppgifter som kommit fram i Ernst & Youngs genomlysning av bolaget ser vi att det behöver ske ett förändringsarbete när det gäller den interna kulturen och värdegrundsarbetet, men också till viss del när det handlar om styrdokument och rutiner, och hur väl dessa efterlevs inom bolaget, säger Ricky Karlsson.

I ett första skede är det styrelsens ordförande Ricky Karlsson som tar över. En tillfällig extern VD kommer att rekryteras så snart som möjligt. Arbetet med att rekrytera ny ordinarie VD kommer att starta direkt, men det kommer att ta tid.

Anders Torslid som har varit VD för bolaget sedan 2011 kommer att fortsätta i en annan roll under de sex månader hans kontrakt anger.

#kraftstaden fastigheter #trollhättan
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0