Fastighet
2 min lästid

Säljer åtta fastigheter för över 200 miljoner

15:e mars 2023, 10:58
Säljer åtta fastigheter för över 200 miljoner
Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter. Bildkälla: Stenhus.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Givet ett marknadsmässigt avdrag för latent skatt uppgår det överenskomna fastighetsvärdet till cirka 257 miljoner, vilket innebär en rabatt om knappt en procent jämfört med bokfört värde, skriver bolaget.

Frånträde har skett i två affärer och de övriga kommer att frånträdas under Q1 och Q2 2023.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om cirka 16 087 kvm och är belägna i sex svenska kommuner. Den beräknade sammanlagda årliga hyresintäkten från fastigheterna uppgår till cirka 20,7 miljoner och den genomsnittliga återstående hyresavtalslängden är 4,8 år. Huvudsaklig användning är handel, lager och industri.

Likviden från försäljningen kommer att användas till amortering av säkerställda och icke säkerställda lån och därigenom stärka Stenhus finansiella ställning samt minska bolagets räntekostnader med preliminärt cirka 17 miljoner per år.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Dessa försäljningar är en del i det konsolideringsarbete som har pågått sedan i somras efter sammanslagningen med Randviken. Genom att använda försäljningslikviden till återbetalning av våra allra dyraste lån förstärker vi en mängd viktiga nyckeltal så som nettobelåningsgrad, soliditet och räntetäckningsgrad. Försäljningen av fastigheterna som nu offentliggörs kommer att leda till att Stenhus minskar sin nettoskuld ytterligare genom amortering av brygglån. Sammantaget skapar detta en större trygghet för Bolaget och gör oss än bättre rustade för framtiden.

#randviken #stenhus #stenhus fastigheter
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0