Fastighet
3 min lästid

WSP om post corona: “Det är förändringarnas tid”

4:e november 2021, 14:14
WSP om post corona: “Det är förändringarnas tid”
Fredrik Bergström, affärsområdeschef på WSP Advisory. Foto: WSP
Rebecca Bornlid Lesseur Rebecca Bornlid Lesseur
Like 0

Corona har påverkat oss alla – inte minst fastighetsägare. Detta menar Fredrik Bergström, som är affärsområdeschef på WSP Advisory. Han arbetar med att ge råd inför viktiga samhällsbeslut, bland annat till fastighetsägare och andra aktörer.

Nu kommer han till Fastighetsmässan för att tipsa fastighetsägare om vad som är viktigt att tänka på efter pandemin.

– Över tiden hamnar man i tillfällen där mycket förändras snabbt och nu befinner vi oss i ett sådant läge, säger Fredrik Bergström.

Fredrik Bergström reflekterar över hur covid-19 och dess efterdyningar påverkar fastighetsägare nu och på sikt. Han menar att förändringarna sker på tre plan. Det ena är på gatuplan, där det kommer bli ett förändrat utbud av butiker i närområdet. Det andra är på kontor – en del företag kommer vilja skaffa lokaler på mindre ytor och mer centralt.

Den tredje förändringen är i själva bostaden. Fredrik Bergström säger att allt fler kommer välja att söka sig till kranskommuner som har god förbindelse med storstäder, mycket på grund av ökad flexibilitet gällande att jobba hemifrån eller på kontoret.

– Utgångspunkten är kopplad till ökat hemarbete och vilka effekter det får på staden. Vi har lärt oss att många möten kan skötas digitalt och fler kommer utnyttja möjligheten att arbeta på distans.

En förändring som Fredrik Bergström berättar om handeln och hur den har påverkats av covid-19. Allt fler har börjat handla varor digitalt och därför minskar behovet att ha butikslokaler generellt. Han menar att gatuplanet kommer förändras eftersom flera butiker kommer lämna eller ersättas – vad lokalerna kommer fyllas med istället är oklart.

Däremot ser Fredrik Bergström att det kommer vara ett fortsatt högt tryck på att ha nöjen och kultur blandat med restauranger i fastigheternas gatuplan. Hotell kan komma ett påverkas av att affärsresandet kommer minska, däremot menar han at turistresandet kommer vara fortsatt högt.

”Nu gäller det att börja tänka och göra en analys av olika scenarion”

Fredrik Bergström berättar att många fastigheter ”sitter fast” i en modell av att det ska vara en butik på gatuplan. Han uppmanar fastighetsägare att tänka på om det planet ska hyras ut till en butik framöver eller kanske något helt annat, exempelvis inom kultur. Detta för att möta städers utveckling

– Förändringarna drivs av ekonomi, pandemin och konkurrens. Då ritas spelplanen om och för att fatta goda beslut är det viktigt att beakta att allt inte är som det har varit innan. Nu befinner vi oss i ett sådant läge där vi får effekter på hur vi bor och transporterar oss. Det gäller i princip allt som händer i en stad.

Under Fastighetsmässan kommer Fredrik Bergström prata till fastighetsägare om pandemins effekter och potentiella framgångsvägar framöver. Han menar att det är viktigt att fundera på flera aspekter, vad bostadsområden har för potential och vad som är önskvärt samt rimligt.

Text av Rebecca Bornlid Lesseur

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0