Fastighet
3 min lästid

Sol-vd:n vill inspirera fastighetsägare att investera i solel

22:a oktober 2021, 08:42
Sol-vd:n vill inspirera fastighetsägare att investera i solel
Anna Werner, Vd för Svensk Solenergi. Fotograf: Jann Lipka
Rebecca Bornlid Lesseur Rebecca Bornlid Lesseur
Like 0

Intresset för solenergi ökar bland den svenska befolkningen och Anna Werner, vd för Svensk Solenergi, tror att detta märks av även hos fastighetsägare. Nu kommer hon tillsammans med styrelseordförande Anna Kinberg Batra till Fastighetsmässan för att prata om solenergins vinster och utmaningar.

– Det har blivit mycket billigare att producera solenergi och vi ser en fantastisk utveckling i hela Europa, säger Anna Werner.

Svensk Solenergi är en förening som arbetar med opinionsbildning och med att nå ut till svenska folket. Deras budskap är tydligt – mer solkraftsanvändning i Sverige.

I dag utgörs en procent av energianvändningen i Sverige av solenergi. Om fem år, räknar Anna Werner med att det ska ha ökat till tio procent. Vad som möjliggör detta är intensifierad forskning och lägre kostnader för att producera solenergi.

– Vi har haft en stark utveckling av vindkraft men solkraft är väldens snabbaste växande energikraftslag. Vi hoppas det blir en självklarhet att installera solceller när man bygger hus. Då blir frågan snarare vilken typ som ska installeras, säger Anna Werner.

Frågan blir då om det ska vara kiselsolceller utanpå byggnaden eller bostadsintregerade.

På Fastighetsmässan kommer Anna Werner lyfta en utmaning som fastighetsägare och allmänheten står inför gällande valet att installera solceller, nämligen kostnaden. Svensk Solenergi kämpar för att den administrativa kostnaden som energimyndigheten tar ut ska tas bort tillsammans med skatten för egenanvänd el.

– Att betala skatt på egenanvänd el blir lite som att betala skatt på egenodlade morötter som du själv äter, säger Anna Werner.

”Svenska folket har intresse för sol”

Anna Werner menar att 80 procent av svenska befolkningen vill att fler investerar i solceller. Tack vare det menar hon att det blir lättare för föreningen att nå ut med deras budskap. På Fastighetsmässan vill hon lyfta de fördelar fastighetsägare får genom att installera solceller. Utöver det kommer Anna Werner berätta om de krav föreningen ställer på sina medlemmar.

Svensk Solenergi har tagit fram en certifiering för solcellsmontörer som de får genom att skicka in prover som visar att solcellerna är rätt.

Under Fastighetsmässan hoppas Anna Werner att hon och Anna Kinberg Batra kommer inspirera fastighetsägare till att testa solceller på deras byggnader. Hon vill att de ska känna sig tryggare i sin vetskap att solceller kan vara något för dem.

– Jag tror vi har fastighetsägarna med oss, säger Anna Werner.

Text av Rebecca Bornlid Lesseur

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0