Energi Vindkraft
2 min lästid

OX2 i miljardavtal om Finlands största vindpark

22:a november 2021, 11:50
OX2 i miljardavtal om Finlands största vindpark
Bild: Pixabay
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Vindparken i Lestijärvi blir Finlands största och bland de största landbaserade vindparkerna som börjar byggas i Europa under 2021. Det framgår av ett pressmeddelande från OX2

Parken består av 69 vindkraftverk med installerad effekt om 455,4 MW och kommer att ha en beräknad årlig produktion på cirka 1,3 TWh, vilket motsvarar omkring två procent av den totala årliga elproduktionen i Finland. OX2 förvärvade projekträttigheterna i februari i år och påbörjar nu byggnationen av vindparken som beräknas vara färdigställd 2025.

– Jag är mycket glad och stolt över det omfattande arbete som har lagts ned på det här projektet. Det är en milstolpe som bevisar att landbaserad vindkraft är en betydande bidragsgivare av ny förnybar el till produktionsmixen i Finland. Vindparken kommer att byggas utan några statliga subventioner, säger Paul Stormoen, vd för OX2.

Köparen är ett konsortium av finska energibolag: Kymppivoima Oy (65 %), Oulun Energia (25 %) och Kuopion Energia (10 %).

OX2 kommer att bygga och överlämna vindparken som en totalentreprenad. När vindparken tas i drift kommer OX2 att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen, optimering och övervakning, under ett 15-årigt avtal.

OX2 ska även bygga en nätinfrastruktur för att ansluta vindparken, inklusive transformatorstation och en 58 kilometer lång 400 kV luftburen kraftledning.

Fakta
  • Beru00e4knad u00e5rlig elproduktion: 1,3 TWh, motsvarande en u00e5rlig elfu00f6rbrukning fu00f6r omkringu00a0280 000 hushu00e5ll (5 000 kWh/hushu00e5ll).
  • u00c5rlig intu00e4kt fru00e5n fastighetsskatt fu00f6r Lestiju00e4rvi kommun: Omkring 25 miljoner kronor.
  • Vindkraftverk: 69 st turbiner med en kapacitet av 6,6u00a0MW, totalhu00f6jd 240 meter.
  • Huvudentreprenu00f6rer:u00a0Eltel Networks OY (58 km 400kV och 24u00a0km 110kV luftburen kraftledning),u00a0Keski-Suomen Betonirakenne (vu00e4gar, fundament och kranplatser samt transformatorstationer), Hitachi Energy (transformatorer).
#finland #lestijärvi #ox2 #vindkraft #vindpark
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0