Lestijärvi

22:a november 2021
Vindkraft

OX2 i miljardavtal om Finlands största vindpark

Avtalet omfattar byggnation och försäljning av en vindpark i finska Lestijärvi för cirka 6,5 miljarder kronor. Köparen är ett konsortium av finska energibolag och byggnationen påbörjas...
Malin Rothenborg Malin Rothenborg