Vindkraft
7:e februari 20132 min lästid

20 nya vindkraftverk till år 2020

7:e februari 20132 min lästid
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Både Örebro och Kumla kommun har höga ambitioner för vindkraft. Örebro kommun har i sin klimatplan satt upp målet att minska klimatbelastningen från den egna organisationen med 50 procent per invånare från år 2000 till 2020. De nya vindkraftverken kommer att minska klimatbelastningen med 40 000 ton koldioxid per år. 32 000 ton för Örebro och 8 000 ton för Kumla.

VD för det nya vindkraftbolaget är Petter Arneback, som också är VD för Örebro och Kumla kommuns nystartade gemensamma utvecklingsbolag.
– Vindkraften stärker kommunernas varumärke som gröna och hållbara kommuner och vi ser också att satsningen kommer att leda till fler arbetstillfällen i regionen, säger Petter Arneback.

Det nya vindkraftbolaget ägs i grunden av Örebro och Kumla kommun, men kommer att vara öppet för andra delägare.
– Vi ser gärna andra offentliga eller privata intressenter som delägare i vindkraftbolaget. Vi kommer även att bilda ett vindkraftskooperativ som privatpersoner och mindre företag kan bli delägare i, säger Petter Arneback.

– Investeringen i vindkraft påskyndar utbyggnaden och är en förutsättning för att vi ska klara Örebro
kommuns högt ställda klimatmål, säger bolagets ordförande Björn Sundin (S)

Bolagets vice ordförande, Lennart Ericsson, håller med:
– Vi är nöjda med samarbetet med Örebro. Nu kan vi äntligen starta utbyggnaden av vindkraft, vilket ger fler arbetstillfällen och är bra för miljön.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0