Energi
2 min lästid

Branschen om Tidöpartiernas kärnkraftsplan

16:e november 2023, 15:47
Branschen om Tidöpartiernas kärnkraftsplan
Johan Bruce. Bildkälla: SKGS.
Christopher Blanck Christopher Blanck
Like 0

Under torsdagen meddelade Tidöpartierna att de är överens om ett nytt tillägg i Tidöavtalet gällande en färdplan för ny kärnkraft. Färdplanen slår fast att ny kärnkraft med totalt effekt motsvarande minst två storskaliga reaktorer ska vara på plats senast 2035. Därtill ska en större utbyggnad av kärnkraft ske till 2045.

Regeringen har också beslutat om en kärnkraftssamordnare, som ska driva på åtgärder för att färdplanen ska kunna genomföras.

– Den är tänkt att fungera lite som Q fungerar till James Bond, det vill säga kunna komma fram till de nya smarta verktygen som gör det möjligt, att inte rädda världen kanske, men klara den gröna omställningen, säger näringsminister Ebba Busch (KD).

Så ställer sig branschen till beskedet

SKGS, som är ett samarbete mellan de fyra branschföreningarna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret välkomnar regeringens beskeds om en ny färdplan för kärnkraften.

– Det är ett viktigt besked för den elintensiva industrin. Analyser av SKGS visar på ett ökat behov från industrin med 70 TWh redan till 2030 och behovet förväntas öka med 130 TWh fram till 2040 jämfört med dagens nivå på knappt 50 TWh, säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS, och fortsätter:

– Tydliga mål om motsvarande två fullstora reaktorer till 2035 och motsvarande tio fullstora reaktorer till 2045 skapar tydlighet för elmarknadens aktörer, så väl på producentsidan som hos den elintensiva industrin, särskilt om de kan tryggas över flera kommande mandatperioder.

#ikem #jernkontoret #skgs #skogsindustrierna #svemin #tidöpartierna
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0