Gas
30:e maj 20132 min lästid

Fler industrier i Vimmerby får bioeldad energi

30:e maj 20132 min lästid
Fler industrier i Vimmerby får bioeldad energi
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Fler hushåll och stora industrier, som Åbro Bryggeri, ansluter sig till Vimmerbys fjärrvärme. För att klara det ökade behovet byggs ett nytt kraftvärmeverk. Med enbart biobränsle kommer verket att producera 80 procent av Vimmerbys energi. VEMAB:s order är värd 125 MSEK.

Fjärrvärme är redan stort i Vimmerby. Nästan 100 procent av alla lägenheter och lokaler, som sjukhus, skolor, sjukhus och bilfirmor, har fjärrvärme. Dessutom är nästan 80 procent av alla villor och flera industrier anslutna. Nu blir fjärrvärmen också helt miljöanpassad.

– Vid årsskiftet anslöt sig Åbro Bryggeri och fyra andra industrier till fjärrvärmenätet. Åbro ser ut att behöva mer energi från oss på sikt. Vimmerby växer också mest i Kalmar län och fler hushåll ansluter sig. Så det känns väl värt att vi gör vår största satsning någonsin, säger Mats-Lennart Karlsson, projektledare, VEMAB, Vimmerby Energi & Miljö AB.

Det nuvarande bioeldade värmeverket i Södra Näs räcker inte till när kunderna blir fler och större, och behöver kompletteras med energi från oljeeldade verk.

Tack vare det nya kraftvärmeverk Tallholmen kommer fjärrvärmen att miljöanpassas till 100 procent med enbart förnyelsebar energi av träflis. Det minskar koldioxidutsläppen med 6 000 ton per år, vilket motsvarar ett årligt utsläpp från cirka 1 500 bilar.

Tallholmens 65 meter höga ackumulatortank blir ett nytt landmärke och det första som syns vid infarten till Vimmerby från riksväg 40. Därför har extra omsorg lagts på exteriören. Tengbom arkitekter har i samarbete med NCC skapat en smakfull och kostnadseffektiv design.

– NCC bygger husen för panna och turbin och fyra andra byggnader. Innan dess förstärker vi marken genom att slå ner omkring två kilometer pålar. Det är ovanligt mycket men behövs för att marken ska få tillräcklig bärighet för de stora belastningarna, säger Per Karlsson, affärschef, NCC Construction Syd.

NCC:s arbete börjar i juni 2013 och är klart våren 2015. Tallholmens kraftvärmeverk börjar leverera energi i slutet av 2014.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0