Gas
28:e juni 20122 min lästid

Lunds Energikoncernen ansöker om att bygga biogasanläggning i Dalby

28:e juni 20122 min lästid
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Lunds Energikoncernen skickade den 27 juni in en ansökan till länsstyrelsen om att få bygga en biogasanläggning öster om Dalby i Lunds kommun. Anläggningen kommer att producera cirka 60 GWh biogas varje år, motsvarande 8 000 bilars årsförbrukning.

Efter flera års förberedelser har Lunds Energikoncernen skickat in ansökningshandlingar i avsikt att etablera en biogasanläggning på Sydstens mark i sydöstra delarna av Dalby. Anläggningen beräknas kunna producera 60 GWh biogas per år. Detta motsvarar ungefär 8 000 bilars årsförbrukning, eller uppvärmning av 4 000 normalvillor.

– Detta är ett led i vårt arbete med lokalt producerad bioenergi, säger Göran Strandberg, affärsutvecklare på Lunds Energikoncernen och projektledare för anläggningen. Lund har i dag högst antal gasdrivna bilar i Sverige, det är en position vi gärna vill hjälpa till att behålla.

Satsningen passar väl in i den övergripande visionen ”Fossilbränslefritt Skåne 2020”, som bland annat Region Skåne står bakom. Likaså har Skåne tidigare utsetts till pilotlän för regeringens satsningar på biogas.

– Vi är mycket stolta att kunna vara med och skapa förutsättningar för den nödvändiga omställningen till fossilfria bränslen som måste genomföras för kommande generationer, säger Sylvia Michel, vd och koncernchef för Lunds Energikoncernen.

– Vi ska till stor del utvinna biogas ur gödsel, vilket dels innebär riklig tillgång på råvaror, men framför allt innebär att miljövinsten blir dubbel. Den biogödsel som blir restprodukt av biogasproduktionen kommer återföras till jordbruket. När den sedan sprids på åkrarna har vi eliminerat de utsläpp av växthusgaser som annars gödseln ger upphov till. Dessutom luktar den betydligt mindre och har bättre näringsvärde än tidigare, avslutar Göran Strandberg.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0