Gas
11:e juni 20122 min lästid

Opcon tar ännu en repeatorder inom bioenergi i Tjeckien

11:e juni 20122 min lästid
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har fått ännu en order på anläggningar för återvinning av spillvärme inom bioenergi i Tjeckien. Ordern är på leverans av rökgaskondensering SRE Renergi inklusive rening till ytterligare ett av TTS fjärrvärmeverk i staden Trebic. Det är den tredje till fjärrvärmenätet i staden Trebic med 45 000 invånare. Den första levererades under hösten 2010.

Fjärrvärmeverket i Trebic som har en biomasseeldad panna på 7,9 MW förväntas med installationen av SREs kondensor kunna öka energieffektiviteten med upp till 25-30%. Samtidigt minskas utsläppen av stoft avsevärt, till under 20 mg/nm3.

Kund är Intech Slovakia s.r.o. ett dotterbolag till TTS eko s.r.o. som är en ledande aktör inom biomassa i Tjeckien och Slovakien med ett antal egna anläggningar och omfattande teknisk försäljning i sektorn.

–       Vi är tacksamma att vi återigen får möjligheten att hjälpa till och effektivisera TTS anläggningar. Inte minst mot bakgrund av deras position som en föregångare på den Tjeckiska marknaden. Vi ser en betydande marknadspotential Tjeckien och Slovakien, där bionenergi fortfarande i sin vagga. Hittills har fossila bränslen och kärnkraft fullständigt dominerat energisektorn där, säger Rolf Hasselström.

Opcon Bioenergy, SRE och Saxlund är en del av Opcon’s växande affärområde Renewable Energy med dess satsning på Waste to Value med särskilt fokus på Waste Heat Recovery och bioenergi. Inom bioenergisektorn erbjuder Opcon allt från design av hela kraftvärmeanläggningar till hanteringssystem och förbränningsanläggningar under varumärket Saxlund. Under varumärket SRE Renergi levereras bl.a. system för rening och energieffektivisering för biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus. Men även rökgasreningsutrustning till industrier samt torksystem för biomassa. Koncernen erbjuder även Opcon Powerbox för produktion av grön el från varmt vatten eller mättad ånga.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0