Fjärrvärme
3 min lästid

​​Forskningsprojekt ger optimerad fjärrvärme med rätt produktionsmängd

27:e september 2016, 10:49
​​Forskningsprojekt ger optimerad fjärrvärme med rätt produktionsmängd
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Forskningsprojektet Smarta flöden ska leda till optimering av fjärrvärmeproduktionen i Mälarenergis kraftvärmeverk så att kunderna får bästa möjliga komfort, samtidigt som överproduktion undviks.

Projektet startar i september och sträcker sig över tre år. SICS Swedish ICT Västerås är projektledare och samarbetar tillsammans med Mälarenergi, Mälardalens högskola, ABB, Sigholm konsult och Evothings. Projektet finansieras genom det strategiska innovationsprogrammet PiiA (Processindustriell IT & Automation).

Minskad överproduktion innebär en stor insats för att minimera miljöpåverkan och samtidigt minskade kostnader. Kraftvärmeverket i Västerås och dess distributionsnätverk är till stora delar uppkopplat och utrustat med sensorer för effektiv produktion, snabba omställningar och för att hitta fel. Genom att använda realtidsdata och ett uppkopplat distributionsnät kommer Mälarenergi att kunna arbeta förutseende och i rätt tid kunna ta beslut om ökad eller minskad produktion. Konsumenters efterfrågan och beteende ska nu analyseras för att på bästa sätt styra produktionen. T ex kan produktionen minskas under semestertider och skollov och med hjälp av väderprognoser kan det i god tid planeras för en ökad produktion under kyliga perioder.

– Mälarenergi vill fasa ut kol, olja och andra fossila bränslen. De bränslesorterna är helt enkelt inte ekologiskt hållbara. Tyvärr måste vi idag elda med fossila bränslen vid sk effekttoppar. Genom att använda lärande system för att analysera fjärrvärmeförbrukningen och att på så sätt kunna producera rätt mängd värme i rätt tid för att leverera den komfort som våra kunder efterfrågar, kan vi kapa effekttopparna och bli fossilfria, säger Henrik Wickström som är projektledare för Smarta flöden inom Mälarenergi.

Det första steget i projektet Smarta flöden består av insamlande av information. Under de närmaste tre åren kommer man utveckla ett koncept för arkitektur och processer för att med maskininlärning driva systemet. Konceptet kommer att testas på Mälarenergi där man vill utveckla ett användargränssnitt som operatörerna kan använda sig av för analys och styrning.

– Många automationsuppgifter inom processindustrin har förfinats över lång tid vilket kräver nya innovativa metoder för att åstadkomma ett språng i effektivitet. Lärande system är en lovande teknologi som har tillämpats framgångsrikt på många utmanande problem. Vidare så har utvecklingen inom IoT och molnteknologi gjort överföring och analys av information i stor skala kostnadseffektivt. Smarta flöden kommer att möjliggöra lärande system för processindustrin, med potential att signifikant minska ekonomiska och miljömässiga kostnader, berättar Kristian Sandström, senior forskare och projektledare, SICS Swedish ICT Västerås.

Projektresultaten kommer att spridas till övrig processindustri för att man ska nyttja samma metoder i andra produktionsprocesser. Mälarenergi hoppas att detta kan spara motsvarande en grad per hushåll vilket skulle innebära en enorm besparing miljömässigt men också ekonomiskt. Detta är lågt estimerat och när resultaten och lärdomarna sprids till övriga kraftvärmeverk i Sverige (totalt 580 st) finns en stor förbättringspotential för Sverige.

#energi #fjärrvärme #mälarenergi
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0