Energi reportage
2 min lästid

Hedenverket Etapp 3 i skarp drift

26:e mars 2015, 08:55
Hedenverket Etapp 3 i skarp drift
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Sedan augusti har miljardinvesteringen Hedenverket Etapp 3 levererat värme till karlstadsborna. Sedan november har turbinen även levererat el på kontinuerlig basis och investeringen ser ut att falla väl ut för företaget, enligt huvudprojektledaren Johan Thelander.

Hedenverket Etapp 3 i Karlstad är en investering på cirka en miljard och är den största, men kanske samtidigt viktigaste i Karlstads Energis historia. Genom att bygga ett nytt kraftvärmeverk har företaget gjort sig helt oberoende av fossilolja för energiproduktion och förlänger även livslängden på befintliga anläggningar. Dessutom sänker man sina löpande produktionskostnader och man har även möjligheter att ansluta fler fjärrvärmekunder i framtiden.

Hedenverket i KarlstadUnder försommaren 2014 skedde slutmontaget av Hedenverket Etapp 3. I juli togs kraftvärmeverket i drift för intrimning och första synkroniseringen av turbinen skedde i september. I oktober började intrimningen och i november startade provdriften av turbinen.
–  Pannan har dock levererat ånga för fjärrvärmekundernas värmebehov sedan i augusti. Turbinen har producerat el till och från sedan september månad. Från det att provdriften startade har den producerat el kontinuerligt, säger huvudprojektledaren Johan Thelander på Karlstads Energi.

Att satsa på ett kraftvärmeverk, det vill säga ett verk som producerar både el och värme, har varit viktigt för att få kalkylen att gå ihop. I Hedenverket Etapp 3 används dessutom en systemlösning som ger ett bättre elutbyte än konventionella kraftvärmeanläggningar.

Johan Thelander berättar att samtliga huvudentreprenader nu är övertagna. Provdriften försköts dock något och den sista entreprenadens provdrift avslutades 31 december 2014. Nu i februari 2015 genomförs prestandaprov och garantitiden har startat i samband med övertagandet.

Kort sagt har projektet med andra ord rullat på bra. Frågan är då hur de låga elpriserna ha slagit mot ursprungskalkylen?
– Vi ser nedåtgående trender både för elpriser och bränslepriser.  Investeringen bedöms ändå falla väl ut för bolaget, säger Johan Thelander.

Turbinhallen på Hedenverket i Karlstad

Det bioeldade Hedenverket Etapp 3 är nämligen en långsiktig investering. De sjunkande priserna på restprodukter från skogsindustrin – vilket är huvudbränslet för pannan – kompenserar därför i viss mån de låga elpriser som varit en tid samtidigt som kapitalkostnaderna blir lägre då investeringens storlek ser ut att bli lägre än budgeterat. 

FOTO: Karlstad Energi

#energibolag #karlstad #karlstad energi #kraftvärme #kraftvärmeverk
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0