Energi Energi reportage
3 min lästid

Viktiga kraftledningsprojekt säkrar eldistributionen

26:e mars 2015, 08:42
Viktiga kraftledningsprojekt säkrar eldistributionen
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Samhällets beroende av ett stabilt elnät är av största vikt, liksom att ny elproduktion kan anslutas. Det är tydligt att kraftbolag, nätbyggare och deras underleverantörer har bråda dagar och projekten är relativt stora.

Det svenska kraftledningsnätet är under stor förändring. Dels sker nödvändiga återinvesteringar i befintliga sträckningar och dels förtätas och moderniseras distributionsnätet. Detta sker för att effektivisera distributionen, bibehålla en hög tillgänglighet och för att ansluta ny produktion, till exempel vindkraftsparker som uppförs.
– Ett exempel är en fem mil lång 130 kV ledning mellan Tärendö och Kursuvara i Norrbotten som Vattenfall Service byggt på 5,5 månader. Det har krävt mycket av oss och andra leverantörer med tanke på det höga tempot, säger Kaji Löwhagen, försäljningschef Elnät på Melbye som varit en av underleverantörerna.

Han berättar att företaget har levererat bland annat isolatorer i kompositmaterial och isolatorkedjor till detta projekt. Man är på samma sätt även involverade i ett kommande projekt mellan Ekorrbäcken och Messaure. Även här handlar det om en 130 kV ledning, men projektet är betydligt större. Hela tolv mil.

 

Sweco har på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB fått uppdraget att konstruera den blivande 130 kV-ledningen. Sweco har även varit behjälplig i framtagande av sträcka, markavtal och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning och koncessionsansökan, samt deltagit i de samråd som hållits med berörda myndigheter, samebyar, markägare och allmänhet.
– Den största utmaningen är just storleken på projektet, bland annat ledningens sträckning med hänsyn till markägare och miljö samt att se till så att allt går att bygga, säger Stefan Inglén som är projektledare för Swecos del gällande konstruktion i projekt PL 11 Ekorrbäcken-Messaure.
 
Ett exempel på en ännu så länge ovanlig lösning är att man valt att använda stolpar av kompositmaterial vid en passage över en torvtäkt där man ville undvika stolpar mitt i torvtäkten. Här kommer Melbye att leverera de 29 meter långa stolparna som kommer att placeras 20 meter utanför torvtäkten på vardera sidan.
– Alla material har sina fördelar, men trästolpar fanns inte i de längder som hade behövts i detta fall. Fackverksstolpar i stål hade krävt ganska stora fundament i myrmarken. Eftersom kompositstolpar kunde fås i önskad längd med liknande fundament som trästolpar bedömde vi att detta var en bra lösning just i detta fall, säger Stefan Inglén.

Kaji Löwhagen vill mena att detta visar på kompositstolparnas fördelar
– De är så starka att materialet klarar de ökade spannlängderna. Fundamenteringen är lik traditionell trästolpe där inga gjutna betongfundament krävs, men vi kan leverera längre stolpar.

Sune Karlsson, projektledare på Vattenfall Service Nordic AB och Kjell Eriksson, projektledare på  Vattenfall Eldistribution AB  är noga med att understryka att man inte tidigare arbetat med kompositstolpar.
– Kompositstolpar är mycket dyra, men vi kan se vissa logistiska fördelar med den låga vikten vid långa stolpar. Det underlättar transporter och resning ute i ledningsgatan, säger Kjell Eriksson ansvarig projektledare hos beställaren Vattenfall Eldistribution AB

Enligt Kaji Löwhagen byggs uppskattningsvis en tredjedel  av alla nya kraftledningsprojekt i Norge helt i komposit och trenden är ökande. Han menar att dessa projekt visat att projekt där man konsekvent använder komposit ger en lägre totalkostnad än trä. Ett svenskt exempel på ett projekt som byggs helt i komposit är en kommande 130 kV dubbel lina för Skellefteå Kraft om fyra kilometer som kommer att byggas våren 2015.

#eldistribution #kompositstolpar #svenska kraftnät
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0