Energi Energi reportage
2 min lästid

Miljardverket kapar elkostnader

30:e oktober 2014, 10:37
Miljardverket kapar elkostnader
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Det finns flera stora anledningar till den här jättelika satsningen där det första spadtaget togs i slutet av september 2012. Främst handlar det om en fossilfri fjärrvärme. En ökad produktion av förnybar el och även andra förutsättningar att hålla fjärrvärmepriset nere. Den stora investeringen kommer att ge Karlstad-borna fortsatta låga fjärrvärmepriser.

Det är inte många månader kvar nu innan Heden Etapp 3 är klar. Projektet har faktiskt gått smidigare än vad Karlstad Energi har räknat med.

– Det har löpt på med normala utmaningar för den här typen av projekt. Och den milda och torra eftervintern har underlättat för husbygget, säger Peo Ajaxson, kommunikationsansvarig på Karlstad Energi.

Projektets tidsramar håller därmed.
– Ja, vi räknar att projektets milstolpar och sluttidpunkt ska kunna hållas, säger Peo Ajaxson.

Har det varit några arbetsrelaterade svårigheter under projektets gång?
– Nej, inte av någon större eller mer omfattande art som varit omöjlig att lösa.

Kommer det nya kraftvärmeverket innebära att ni får fler kunder i framtiden?
– Det nya kraftvärmeverket gör att vi sänker våra produktionskostnader vilket ger oss bättre förutsättningar att hålla nere fjärrvärmepriset. Det ger därmed också bättre möjligheter att locka fler kunder.

Fakta är att det inte bara är miljön och Karlstads Energis fjärrvärmekunder som kommer att få stor nytta av det nya värmeverket. Det innebär att fjärrvärmen i Karlstad har gått från att ha varit oljeberoende till att bli fossilbränslefri på 30 år. Karlstad Energi inköp av flis kommer på så sätt att öka när den nya pannan nu tas i bruk till hösten och flisinköpen görs av bränsleleverantörer i den närliggande regionen. Investeringen är inte bara viktig för Karlstad energi utan för hela regionen och helt i linje med de ägardirektiv som företaget jobbar efter.

Vad har ni för andra spännande och stora projekt på gång?
– Nej, inga projekt av den här omfattningen, beslut om uppförande av biogasanläggning väntas. Där ligger bollen ligger hos politikerna, säger Peo Ajaxson.

Fakta

  • Projekt: Heden Etapp 3 i Karlstad.
  • Objekt: Ett nytt kraftvärmeverk 
  • Byggtid: Från september 2012 till hösten 2014.
  • Kostnad: En miljard kronor.

 

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0