Eldistribution
2 min lästid

Jättesatsning på elnätet i Dalarna

21:a oktober 2016, 08:55
Jättesatsning på elnätet i Dalarna
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Ellevio tar nu ett rejält krafttag för att förbättra elnätet i Dalarna.

Tre viktiga stationer totalrenoveras och totalt handlar det om investeringar på cirka 130 miljoner kronor.

Mycket av det elnät vi har i Sverige i dag byggdes på 1960- och 70-talen. Trots löpande investeringar har mycket av elnäten och dess komponenter nått sin pensionsålder. Därför gör Ellevio den största satsningen i modern tid på sina elnät, med investeringar på totalt drygt 9 miljarder fram till och med 2019. I Dalarna handlar det om projekt för cirka 600 miljoner. De största enskilda projekten i Dalarna är ombyggnationen av tre viktiga knutpunkter; Rättvik (Massarbäck), Mora och Falun. Stationerna fungerar som nav i nätet och förser inte bara våra 35 000 hushållskunder med el, utan även industrier och kunder hos andra lokala elnätsföretag. Projekten pågår redan nu, men byggarbetet startar på allvar under våren 2017.

– Vi byter ut transformatorer, skydds- och kontrollutrustning och bygger även nya stationsbyggnader i Mora och Rättvik, berättar Anders Ekberg som är ansvarig för investeringar på Ellevios regionnät.

– Stationerna transformerar elen från 130 kV till 50 kV och har stor påverkan på elförsörjningen i området. När vi är klara kommer vi ha förbättrat arbetsmiljön och säkerheten, minskat risken för strömavbrott och minskat behovet av framtida underhåll, säger Ekberg.

#dalarna #eldistribution #ellevio #elnät #elnätet #energi
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0