Eldistribution
2 min lästid

Tävling i Norra Djurgårdsstaden uppmärksammas

30:e mars 2015, 09:10
Tävling i Norra Djurgårdsstaden uppmärksammas
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Den internationella idétävlingen Stockholm Solar Challenge lockade 70 kreativa bidrag från hela världen. Syftet med tävlingen var att få in förslag på hur solenergilösningar kan integreras och synliggöras i stadsmiljö. Totalt deltog 775 personer i 458 lag från 71 länder. Flest inlämnade bidrag kom från Indien, Sverige, Ryssland och USA.

Bland bidragen finns grottor och paviljonger där du kan ladda datorn eller arbeta, konstgjorda träd som fångar solenergi på dagen och lyser på natten samt stora landmärken som ger energi till Norra Djurgårdsstaden. Vinnare kommer att presenteras den 22 april på Ecoforum.

Solenergilösningen kan bli ett signum för Norra Djurgårdsstaden, men ska också kunna användas på andra platser i staden. Genom synliga lösningar som på ett smart sätt integreras är förhoppningen att förståelsen för nyttan med solenergiteknik ska öka.

Utmaningen är att hitta en solenergilösning med höga estetiska kvaliteter som kan integreras i Norra Djurgårdsstaden. Lösningen behöver inte bestå av en teknisk innovation för solenergiteknik, utan kan även vara en existerande teknisk lösning som integreras i stadsmiljön på ett innovativt sätt. Integreringen i stadsmiljön bör riktas mot allmän platsmark (t.ex. gator, torg och parker) där lösningen genererar energi till funktioner i stadsrummet. Förslagen kan både vara fristående lösningar som en del av stadsmiljön eller integrerad i byggnaders gestaltning.

Många av bidragen är innovativa och tävlingen har gett oss en god möjlighet att ta del av idéer från världens alla hörn. Det är också inspirerande att deltagare från olika länder samarbetar vilket har lett till nytänkande kring implementering av solceller i stadsrummet, säger Örjan Lönngren, energi- och klimatstrateg på Miljöförvaltningen i Stockholms stad och ordförande i jurygruppen. Juryn består av experter inom energi, gestaltning och estetik.

Tävlingen är ett samarbete mellan Stockholms stads exploateringskontor, Vinnova och tävlingsarrangören Sqore.

Vinnaren utses på Ecoforum i Stockholm 22 april. Ecoforum är en konferens och utställning om framtidens hållbara samhällsbyggare.

#norra djurgårdsstaden #solenergi #tävling #världen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0