Eldistribution
1 min lästid

Solceller på remiss

12:e november 2014, 08:18
Solceller på remiss
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Förslag till europeisk standard med byggnadstekniska fordringar på solpaneler på remiss.

I nybyggen kan det vara fördelaktigt om paneler med solceller, som gör el av solljuset, ingår som en del av själva byggnaden, istället för att sättas på plats efteråt. De standarder för solceller som finns handlar om de optiska och elektriska egenskaperna och hur de provas. Det har hittills saknats en beskrivning av de byggnadstekniska fordringarna, men ett förslag till europeisk – och svensk – standard är på remiss från SEK Svensk Elstandard till den 1 december 2014.

Den första delen behandlar själva solpanelen medan den andra innehåller krav som styrs av placeringen på byggnaden. Förslagen innehåller bl a krav på mekanisk motståndskraft, brandtålighet, värmeisolering och förmågan att klara storm och snölaster. Eftersom solcellsmodulerna normalt placeras på tak ägnas särskild uppmärksamhet åt hur man provar deras förmåga att inte släppa igenom regn.

#europeisk standard #solceller
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0