Eldistribution
3 min lästid

Fem elnätsprojekt ska korta ledtiderna för utbyggnad

26:e januari 2022, 10:52
Fem elnätsprojekt ska korta ledtiderna för utbyggnad
Foto: E.ON
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet och länsstyrelserna har haft i uppdrag av regeringen att utveckla nya arbetssätt för att bättre koordinera hanteringen av de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet. 

— Nu har vi valt ut fem projekt där vi i nära samarbete med andra myndigheter i uppdraget, men också med elnätsföretagen, ska försöka korta ledtiderna. Dock, minst lika viktigt, är att komma fram till en process och ett effektivt arbetssätt som fungerar framåt för den kommande elnätsutbyggnaden i Sverige, säger projektledare Albin Carlén, i ett pressmeddelande.

Urvalet har gjorts utifrån de projekt som elnätsföretagen nominerat till Energimarknadsinspektionen, där kriterierna i regeringens uppdragsbeskrivning varit vägledande. Några av kriterierna är att projekten ska befinna sig i olika stadier i nätutvecklingsprocessen, ha potential att bidra till en bred samhällsnytta och till samhällets elektrifiering bland annat av industrisektorn.

E.ON bidrar med en regional kraftledning i småländska Uppvidinge, som en del av att ansluta södra Sveriges största vindkraftsatsning till elnätet.

–Vi är glada över möjligheten att bidra med våra erfarenheter. Regeringens uppdrag och pilotprojektet är av mycket stor betydelse. Kortare ledtider är fullständigt nödvändigt för att klara framtidens energibehov och att ställa om till ett grönt energisystem i Sverige, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution, i ett pressmeddelande.

– Utbyggnaden av ny produktion måste synkroniseras med utbyggnad och förstärkningar av elnätens kapacitet. Båda komponenterna är avgörande för elförsörjningen. Men då kan elnätets utbyggnad inte endast baseras på anslutningsförfrågningar från kunder, anser han.  

Martin Höhler menar att behovet av ny produktion är stort i hela landet och särskilt i södra Sverige. 

– Det är mycket viktigt att branschen får förutsättningar för kraftfulla proaktiva investeringar. Vi vill ha möjlighet att på väl grundade prognoser bygga ut elnätet, vilket inte tillåts idag. Det borde ske genom att tillsammans med andra samhällsaktörer ta fram planer på hur elnäten behöver utvecklas för att möta kommande effektbehov, säger han.

E.ONs kraftledningsprojekt ingår i anslutningen av södra Sveriges största vindkraftssatsning, Uppvidingeklustret, som på sikt beräknas kunna bidra med 700 MW installerad effekt till elnätet. En åtta kilometer lång kraftledning om 130 kilovolt mellan Bredhälla och Horshagafly, samt en av de 30 kilovoltledningar som ansluter till Horshagafly, ska ansluta 160 megawatt vindkraft fördelade på tre vindparker som ägs av SR Energy AB.  

Utvalda projekt
  • Svenska kraftnäts ledning Vitåfors – Porjusberget, Norrbotten. Ledningen syftar till att öka uttaget från transmissionsnätet för att kunna förse Hybrits demonstrationsanläggning i Vitåfors, Gällivare, med el. Projektbeskrivning Vitåfors-Porjusberget.
  • Vattenfall Eldistributions anslutning av ljusbågsugn Oxelösund, Södermanland. Ledningarna ska möta det ökade elbehov som SSAB:s omställning till fossilfri stålproduktion i anläggningen i Oxelösund innebär. Projektbeskrivning anslutning av ljusbågsugn Oxelösund.
  • Vattenfall Eldistributions regionnätsförstärkning Luleå, Norrbotten. Ledningen ska möta efterfrågat effektbehov i Luleå tätort gällande både industri och bostäder. Projektbeskrivning regionnätsförstärkning Luleå.
  • E.ON:s ledning Bredhälla – Horshaga fly, Kronoberg. Ledningen ska ansluta tre vindkraftsparker som ingår i Uppvidingeklustret, södra Sveriges största landbaserade vindkraftssatsning. Projektbeskrivning Bredhälla-Horshaga fly.
  • Ellevios ledning Timmersdala – Mariestad, Västra Götaland. Den nya dubbelledningen ska möjliggöra ny industriell etablering, och anslutning av sol- och vindkraft i närområdet. Projektbeskrivning Västa Götaland: Timmersdala-Mariestad.

Energimarknadsinspektionen leder arbetet och ska redovisa uppdraget till Infrastrukturdepartementet senast den 1 maj 2023.   

#elnät #elnätsutbyggnad #energimarknadsinspektionen #ledtider #tillstånd
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0