Energi Eldistribution
2 min lästid

Mer normala elpriser att vänta framöver

23:e juni 2021, 01:00
Mer normala elpriser att vänta framöver
Bildkälla: LOS Energy
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

År 2020 var elpriserna de absolut lägsta sedan omregleringen av elmarknaden 1996. Det genomsnittliga systempriset på elbörsen Nord Pool Spot var då 11 öre/kWh, en minskning med 30 öre jämfört med 2019 som var ett mer normalt år. I sommar väntas åter mer normala elpriser.

Låga priser 2020 berodde på flera faktorer som förstärkte varandra, men där den goda vattentillgången var av störst betydelse. Andra faktorer som påverkade var ökad vindkraftsproduktion och låg efterfrågan på el. Den låga efterfrågan förklaras av avsaknad av vintertemperaturer och av Coronapandemin.

Mer kontinentala priser
– Poängen är att elpriset var väldigt lågt förra året, inte att det var dyrt i vissa områden. I år är det mindre vatten och högre priser på utsläppsrätter. Priserna väntas därför bli mer kontinentala, säger Magnus Thorstensson som är elmarknadsanalytiker hos Energiföretagen Sverige.

Diagrammet visar utvecklingen av det så kallade systempriset på den nordiska elbörsen, som påverkar priserna i de olika länder som handlar på börsen. Det extremt billiga året 2020 framgår, liksom dyrare år som 2006 och 2010/2011 (även en kortare topp 2003). Marknadens förväntningar framåt framgår i slutänden av kurvan och indikerar inga ovanligt höga elpriser.

– Däremot har vi de senaste 18 månaderna stundtals kunnat se större skillnader i elpriser inom landet, i våra elområden. Det har varit dyrare i både elområde 3 (Stockholm) och elområde 4 (Malmö). Begränsningar i överföringskapaciteten i kombination med mindre produktionsresurser i söder innebär högre priser i dessa områden än i våra två nordligaste elområden, säger Magnus Thorstensson.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0