Energi
2 min lästid

Vattenfall säljer värmeverksamheten i Berlin

19:e december 2023, 14:13
Vattenfall säljer värmeverksamheten i Berlin
Bildkälla: Vattenfall.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

”Redan när vi presenterade den strategiska översynen i maj 2022 betonade Vattenfall att vi i händelse av en försäljning endast skulle sälja till en investerare som hade för avsikt att fortsätta arbetet med energiomställningen i Berlin och vår tyska värmeverksamhet i linje med våra ambitioner att minska koldioxidutsläppen. Ett annat krav var att den nya ägaren är en pålitlig och god arbetsgivare. Båda dessa krav uppfylls med delstaten Berlin som köpare”, säger Anna Borg, VD och koncernchef för Vattenfall.

För närvarande förväntas en köpeskilling baserad på aktievärdet till cirka 1,6 miljarder euro. Grunden för köpeskillingen är ett företagsvärde på strax under två miljarder euro.

Den nya ägaren kommer att göra fler betydande investeringar under de kommande åren, för att se till att 40 procent av fjärrvärmen senast 2030 produceras från förnybara energislag, och för att uppnå klimatneutralitet till 2045.

I och med försäljningen kommer cirka 1 700 medarbetare på Vattenfall Wärme Berlin AG att flytta över till den nya ägaren. Vattenfall och delstaten Berlin planerar att slutföra transaktionen under andra kvartalet 2024. Efter detta kommer ytterligare medarbetare från centrala funktioner som personal och ekonomi att flyttas över. Försäljningen måste först få godkännande av parlamentet i Berlin och prövas av den federala kartellmyndigheten.

”För Vattenfall innebär försäljningen slutet på vår fjärrvärmeverksamhet i Tyskland, men vi kommer att fortsätta att vara en viktig aktör i den tyska energiomställningen. Vi kommer helt och hållet att fokusera våra personella och ekonomiska resurser på att göra det möjligt för våra leverantörer, samarbetspartners och fler än fem miljoner kunder att leva fossilfria liv framöver”, tillägger Christian Barthélémy, landschef hos Vattenfall i Tyskland.

Vattenfalls värmeverksamhet i Berlin sysselsätter omkring 1 700 personer och levererar värme och varmvatten till cirka 1,4 miljoner bostäder. Företaget äger och driver tio storskaliga kraftvärmeverk samt 105 mindre värmekraftverk av blocktyp och ett flertal andra anläggningar. Värmenätet har en total längd på över 2 000 km.

Försäljningen avser hela värmeverksamheten i Berlin, inklusive dotterbolagen till Vattenfall Wärme Berlin AG. Försäljningen avser därmed samtliga aktier (100 %) i Vattenfall Wärme Berlin AG och inkluderar bland annat aktieinnehavet i Fernheizwerk Neukölln AG, Berlin (80,8 %) och 100 % av aktierna i Vattenfall Energy Solutions GmbH och Energy Crops GmbH.

#berlin #tyskland #vattenfall
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0