Energi
2 min lästid

Riksrevisionen kritisk till statens åtgärder – får stöd av branschen

20:e september 2023, 07:00
Riksrevisionen kritisk till statens åtgärder – får stöd av branschen
Bildkälla: Energiföretagen.
Christopher Blanck Christopher Blanck
Like 0

Under tisdagen presenterade Riksrevisionen sin rapport om statens åtgärder för utveckling av elsystemet som man menar varit reaktiva och bristfälligt underbyggda. I rapporten pekar Riksrevisionen ut ett antal tidigare beslut som har genomförts utan tillräcklig konsekvensanalys och fått negativa följdeffekter för energisystemet.

I en kommentar skriver Riksrevisionen att regeringen och de statliga myndigheterna har inte genomfört åtgärder på ett tillräckligt effektivt sätt för att elsystemet ska utvecklas i linje med det övergripande målet för energipolitiken. Senfärdigt agerande, kortsiktighet och dåliga konsekvensanalyser är de största bristerna.

Att åtgärderna inte är tillräckliga menar även Energiföretagen Sverige som instämmer i det som Riksrevisionen lyfter fram i sin rapport.

– Historiskt har det genomförts allt för många kortsiktiga åtgärder färgade av politiken. Vi instämmer i Riksrevisionens analys att förslag som riskerar att påverka energisystemets funktion och leveranssäkerhet också måste föregås av noggranna konsekvensanalyser. Det blir ännu viktigare framöver med den stora utbyggnad av energisystemet som väntar för att möta det växande elbehovet. Jag hoppas och tror att denna rapport kan bidra till mer långsiktiga beslut framöver, säger Åsa Pettersson, VD på Energiföretagen Sverige.

Mycket behöver bli bättre

I rapporten lyfter Riksrevisionen fram att regeringen behöver bli bättre på att förbereda och genomföra åtgärder med påverkan på elsystemet, liksom att både regeringen och Svenska kraftnät behöver bli bättre på att hantera konsekvenserna av sina beslut.

Vidare ges ett antal rekommendationer riktade mot regeringen och Svenska kraftnät. Bland annat bör Svenska kraftnät snabbare reagera på utbyggnadsbehovet i elnätet och utreda hur man bättre kan nå den planerade utbyggnadstakten. Man kan även nyttja det mandat som EU-lagstiftningen ger för att maximera elsystemets överföringskapacitet och samhällsnytta, exempelvis för att skapa incitament för produktion som stödjer systemet.

– Investeringar inom energisektorn är långsiktiga och behöver ges långsiktiga förutsättningar. Ett starkt elnät är en helt nödvändig förutsättning till att klara elektrifieringen. Riksrevisionen pekar på att Svenska kraftnät kan göra mer både för utbyggnad och att utnyttja existerande nät, säger Åsa Pettersson.

#energiföretagen #regeringen #riksrevisionen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0