Energi
3 min lästid

Revolutionen inom energibranschen

12:e april 2023, 10:50
Revolutionen inom energibranschen
Tomas Kåberger, professor vid Chalmers Tekniska Högskola. Bildkälla: Chalmers.
Christopher Blanck Christopher Blanck
Like 0

Under 1900-talet har vi i världen använt bränsle för att producera el. Men i den närmsta framtiden ser det ut att kunna bli tvärtom. Vi är på väg in i det stadiet att det är ekonomiskt möjligt att göra el till bränsle i stället.

– Det har inte riktigt vänt riktigt än. Systemen är gigantiska och tröga och i huvuddelen av världen använder man fortfarande fossila bränslen för att producera el, säger Tomas Kåberger, och fortsätter:

– Sverige är ett av länderna där vi kan börja använda processerna av att göra bränsle från el tidigare än andra. Är vi snabba med att utnyttja möjligheterna kommer de ge en långsiktig industriell verksamhet i Sverige. Det är en fin möjlighet – men det förutsätter som sagt att vi är snabba.

Vart står Sverige jämfört med andra länder när det kommer till att kunna producera fossilfri el?

– Sverige står sig väldigt bra där av flera anledningar. Dels har vi ett elsystem som består av nybyggd, väldigt billig vindkraft, jämfört med andra. Sedan har vi vattenkraft och avskrivna kärnkraftverk där kostnaderna för att fortsätta produktionen av el är låg. Det är en sällsynt fin kombination.

Anläggningar utomlands ett hot

Förutom Sverige så har även Norge och Danmark goda förutsättningar för att börja producera bränsle av el. Men utvecklingen av solel går snabbt framåt i länder i de södra delarna av EU och nära ekvatorn där solelen är som billigast. Om de sätter i gång inom några år kan det slå ett hårt slag mot den svenska energiintensiva industrin menar Tomas Kåberger.

– Om andra länder är snabbare än Sverige kommer den svenska stålindustrin att konkurreras ut av anläggningarna i de andra delarna av världen, säger han och fortsätter:

– Detta blir industrianläggningar som inte flyttas när de väl är byggda eftersom driftkostnaderna blir låga.

Hur stor skulle den här revolutionen vara för energibranschen?

– Det är en stor sak för elbranschen. Det betyder att elen blir en viktigare energibärare och elsystemet blir mer dominerande, sysselsätter fler människor samt omsätta mer pengar i världen på bekostnad av den fossila bränsle-branschen. Men det finns en riskfaktor och det är att samhällen blir mycket mer beroende av ett fungerande elsystem, säger Tomas Kåberger och avslutar:

– Sårbarhetsfrågorna och möjligheterna att upprätthålla elförsörjning lokalt kommer bli en viktigare fråga de kommande åren. Elbranschen kommer alltså växa – men det kommer vara mer fokus på sårbarhetsfrågor.

#chalmers #elnät #eu
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0