Energi
3 min lästid

"Branschens framtida elbehov ökar markant"

1:a mars 2023, 10:20
Maria Sunér, VD för branschorganisationen Svemin. Bildkälla: Svemin.
Annika Wihlborg Annika Wihlborg
Like 0

Den uppdaterade färdplanen beskriver utvecklingen i branschen, hur målet om fossilfri gruvbrytning till 2035 och klimatneutrala processer och fossilfri energianvändning till 2045 ska kunna uppnås samt vilka hinder och utmaningar som återstår.

− Färdplanen visar på hur hela samhällets omställning skapar en allt större efterfrågan på metaller och mineral och vikten av att brytningen därför inte i sig själv ger upphov till ökade utsläpp. Den uppdaterade färdplanen har ett betydligt större fokus på elektrifiering snarare än bioenergi, vilket bidrar till att branschens framtida elbehov ökar markant, säger Maria Sunér, VD på branschorganisationen Svemin.

De viktigaste nya fokusområdena är effektiva och förutsägbara tillståndsprocesser, säkrad tillgång till fossilfri el, stimulering till ökad återvinning av metaller samt att möjliggöra för ökad produktion och lagring av vätgas.

Sverige är Europas ledande gruvnation och gruv-, metall-, och mineralbranschen står idag för sju procent av de nationella koldioxidutsläppen. Inom ramen för Fossilfritt Sverige tog gruv- och mineralnäringen 2018 fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft där de beskrev hur branschen ska bli fossilfri eller klimatneutrala till 2045.

De övergripande mål som presenterades 2018 var att gruvbrytningen, inklusive transporter, ska vara fossilfri till 2035 samt att alla processer och energianvändning ska vara fossilfri senast 2045. Ytterligare ett mål är att senast 2030 öka den biologiska mångfalden i alla de regioner där gruvverksamhet och prospektering pågår.

Effektiva tillståndsprocesser och säkrad fossilfri elförsörjning

Den uppdaterade färdplanen visar hur gruv- och mineralbranschen, i samverkan med andra branscher, arbetar för att förbättra återvinning och cirkularitet. Enligt Maria Sunér behöver politikerna fokusera på fyra frågor för att hantera gruv- och mineralbranschens omställning: effektiva och förutsägbara tillståndsprocesser, säkrad tillgång till fossilfri el, stimulering till ökad återvinning av metaller samt att möjliggöra för ökad produktion och lagring av vätgas.

− När det gäller tillståndsprocesser måste regeringen verka både för en effektivare ansökningsprocedur och påverka frågan på EU-nivå så tillståndsprocesserna anpassas till svenska förhållanden, säger Maria Sunér.

Bildkälla: Epiroc.

År 2045 prognostiserar Svemin branschens elbehov till 74 TWh, en ökning med 69 TWh jämfört med dagens elanvändning. För att möjliggöra gruvnäringens elektrifiering krävs kraftfulla investeringar elnät och elproduktion.

− Vätgasfrågan är också central för branschens omställning. Vi efterlyser därför en nationell strategi för produktion och lagring av vätgas. Cirkulära lösningar som ökar andelen återvunna metaller är ytterligare en viktig pusselbit för att vi ska nå målen i klimatfärdplanen. Vi vill se en nationell strategi som maximerar metallåtervinningen, säger Maria Sunér och fortsätter:

− Tillståndsfrågan är en av branschens största utmaningar just nu. Förutsägbara och effektiva tillståndsprocesser är en grundförutsättning för branschens existens. Den andra frågan som är kritisk för gruv- och mineralbranschens gröna omställning är att säkerställa en trygg och stabil elförsörjning till ett konkurrenskraftigt pris. Den relativt nytillträdda regeringen har ett relativt stort fokus på energifrågan, men en farhåga från vår sida är att de underskattar miljötillståndsfrågans strategiska betydelse. Nu bör regeringen verkligen fokusera på de frågor som på olika sätt kan underlätta miljötillståndshanteringen.

#svemin
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0