Energi
3 min lästid

Studie: IMD inte alltid lönsamt

3:e februari 2023, 09:51
Studie: IMD inte alltid lönsamt
Åsa Wahlström, affärsområdeschef på CIT Energy Management samt adjungerad professor i installationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Bildkälla: Chalmers Industriteknik.
Emilia Granberg Emilia Granberg
Like 0

Enligt Åsa Wahlström, affärsområdeschef på CIT Energy Management samt adjungerad professor i installationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola, kan det därför vara smart att först se över andra typer av energieffektiviseringslösningar.

– Vi har haft ett stort uppdrag åt Energimyndigheten där vi informerat om IMD värme och vad som gäller för flerbostadshus. Något vi tryckt på är att IMD värme, när det kommer till sämre flerbostadshus som ofta har problem med inomhuskomforten, sällan vare sig leder till minskad energianvändning eller ger en rättvis fördelning. Därför rekommenderar vi dessa fastighetsägare att i stället energieffektivisera, främst genom åtgärder i klimatskärmen som ofta leder till en bättre inomhuskomfort, säger Åsa Wahlström och tillägger:

– Ett bra sätt att börja på är att göra en energikartläggning för att se vilka möjligheter som finns. För en modern, väl fungerande byggnad däremot finns större förutsättningar att IMD värme kan ge energibesparing, berättar Åsa Wahlström.

I de fall där IMD värme installeras finns olika typer av mätare, enbart temperaturmätare, värmemängdsmätare eller fördelningsmätare.

– Om IMD värme installeras i bostäderna kan fördelningsmätare vara ett bra alternativ. Dessa installeras på varje radiator, plus en temperaturgivare i varje rum, vilket gör att mätningen både blir tillräckligt rättvis och kostnadseffektiv jämfört med de andra alternativen. Här rekommenderar vi även fastighetsägarna att vara noga med att informera hyresgästerna om hur debiteringssystemet fungerar och på så sätt minska risk för klagomål.

20 procents minskning med IMD

En annan lag, som trädde i kraft 1 juni 2022, säger att IMD för tappvarmvatten måste installeras vid bygget av nya flerbostadshus eller när en ombyggnad sker som innefattar att varmvattensystem renoveras. Till detta är CIT Energy Management positiva.

– Med IMD tappvarmvatten är det mycket lättare att mäta rättvist mellan lägenheterna än vad det är för IMD värme. Värme kan transporteras mellan lägenheterna samtidigt som vissa lägenheter läcker mer värme än andra, men med tappvarmvatten betalar man enbart för det man verkligen använder. Med IMD för tappvarmvatten får de boende dessutom en helt annan motivation att minska sin vattenförbrukning och när en fastighetsägare installerar IMD tappvarmvatten ser vi att vattenåtgången brukar minska runt 20 procent. I något fall har den minskat ända upp till 40 procent, säger Åsa Wahlström och avslutar:

– Att installera IMD tappvarmvatten är ett bra alternativ även för fastighetsägare som inte har någon inplanerad renovering om det används väldigt mycket varmvatten i byggnaden. Ibland kan det dock hjälpa med enbart informationsinsatser. Många är omedvetna om hur mycket de gör av med och även med informationsinsatser kan det därför gå att få ner varmvattenanvändningen.

#city energy management #imd #lunds tekniska högskola #värmemätning
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0