Eldistribution
2 min lästid

Så stort blir andra elstödet

30:e januari 2023, 11:38
Så stort blir andra elstödet
Genrebild. Foto: Martina Holmberg / TT.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0


I detta elstöd ersätts 80 procent av den uppmätta elförbrukningen. Begränsningen beror enligt Malin Stridh på att regeringen i uppdraget till Svenska kraftnät angav att referenspriset ska utgå från 75 öre per kWh samt att Svenska kraftnät ska hushålla med flaskhalsintäkterna (se förklaring nedan).

– I enlighet med uppdraget från regeringen utgår även denna modell för elstöd från ett genomsnittligt elpris på dagen före-marknaden i respektive elområde minus ett referenspris på 75 öre per kWh. Det innebär att hushåll i elområde 1 och 2 får 90 öre per förbrukad kWh; i elområde 3, 126 öre och i elområde 4, 129 öre, säger Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad, Svenska kraftnät.

Det var den 9 januari som Svenska kraftnät fick i uppdrag av regeringen att utforma ett förslag – i överensstämmelse med EU:s nödförordning – att använda flaskhalsintäkter till att stödja hushåll i hela landet för elkostnader under november och december 2022.

Med uppdraget fanns ett önskemål från regeringen att se om det var möjligt att sätta ett tak för stora elförbrukare samt ta hänsyn till hushåll som bor i kallare delar av landet. Något sådant tak innehåller inte förslaget. Enligt Malin Stridh beror det bland annat på att tidsramen för uppdraget har varit kort samt att det med beaktande av likabehandlingsprincipen hade varit svårt att hitta principer för ett sådan differentierat tak.

– Det hade därtill varit tidskrävande att få tillgång till detaljerade uppgifter om exempelvis förbrukning och temperatur mellan de olika elområdena under den angivna tidsperioden, vilket skulle påverka tidpunkten för utbetalning. Men även om vi hade haft uppgifterna är det svårt att ta fram en taknivå som är rättvisande för ett helt elområde då temperaturvariationerna inom ett större område kan vara stora, säger hon.

Vad händer nu?

– Om Energimarknadsinspektionen godkänner Svenska kraftnäts ansökan, måste därefter detaljer för utbetalning klargöras.

Uppgifter om hushållens elförbrukning ställs samman av landets cirka 160 nätbolag.

Går det att säga när elstödet betalas ut?

– Det kan vi inte svara på. Nu ska vårt förslag prövas av Energimarknadsinspektionen.

#elkrisen #regeringen #svenska kraftnät
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0