Energi
2 min lästid

Storkunder får betalt – för att inte använda el

27:e augusti 2021, 11:30
Storkunder får betalt – för att inte använda el
Foto till vänster: Exeri. / Foto till vänster: Kristoffer Granath
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

När effekttopparna riskerar att bli större än den effekt som finns tillgänglig, ja, då måste det till nya grepp”. Det skriver Öresundskraft som nu erbjuder större kunder betalt om de inte använder el vissa tider på dygnet.

Det handlar om att större elnätskunder kan få betalt för att avstå eller senarelägga sin tänkta elanvändning. Detta för att undvika alltför höga effekttoppar i elnätet.

– Effektsituationen i Skåne är ansträngd. Under överskådlig tid räknar vi inte med att få den effektökning vi önskar från överliggande nät. Och vi kan inte bygga nya kraftverk hux-flux. Så vi jobbar med andra lösningar. En är att uppmuntra våra elnätskunder att bli mer flexibla i sin energianvändning.

Det berättar Ulrika Schön, nätmarknadschef på Öresundskraft. Den 19 augusti gick hon och Öresundskraft ut med ett upphandlingsunderlag där företagskunder erbjuds ett avtal om effekt-flexibilitet. Det innebär att man som elnätskund får ekonomisk ersättning för att göra frånsteg från sin tänkta elanvändning vid effekttoppar i elnätet. Avtalsformen är en av de första i sitt slag i Sverige

– Vi betalar kunden för att vara flexibel. Det kan till exempel vara att flytta en energikrävande process till en annan tid på dygnet, att styra ner ventilation till halvfart eller att starta egen elproduktion under en begränsad tid, berättar Ulrika Schön.

Öresundskraft har för avsikt att upphandla och avtala om sammanlagt 10 MW i steg om 0,1 MW

– Kan man flytta sin energianvändning och därmed bidra till mindre effekttoppar, så har det både ett ekonomiskt värde och ett hållbarhetsvärde. Vi utnyttjar existerande resurser bättre och får elen att räcka till fler!

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0