Ekonomi
2 min lästid

Storbanken: Räntan sänks i maj

8:e januari 2024, 11:11
Storbanken: Räntan sänks i maj
Riksbankschef Erik Thedéen. Foto: Henrik Montgomery/TT.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Nordeas ekonomer har därmed justerat sin tidigare prognos som förutspådde att Riksbanken räntesänkningar inte skulle inträffa förrän i september.

Storbankens ekonomer nu förutspår ytterligare fem sänkningar av styrräntan under året, vilket skulle placera den på 2,50 procent i december.

En huvudanledning till Riksbankens beslut att sänka räntan är att inflationsutvecklingen har avmattats, enligt Nordea.

Ändrad prognos

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, uppskattar att KPIF-inflationen, som mäter prisökningen i årstakt exklusive bostadsräntor, kommer att ha sjunkit till 2,1 procent i december. Nordeas tidigare inflationsprognos för december var betydligt högre, nämligen 3,6 procent.

Detta innebär att en stor del av det minskade pristrycket kan tillskrivas de lägre energipriserna i år jämfört med föregående år. Om man exkluderar energipriserna från KPIF-inflationen förväntas den vara 5,2 procent i december enligt Nordeas prognos.

0,25 procent

På räntemarknaden tror de flesta handlarna att Riksbanken kommer att sänka räntan ännu tidigare än vad som tidigare förväntades, med tanke på den dramatiska ränteutvecklingen mellan 2022 och 2023. Enligt marknadsprissättningen är sannolikheten hög, med 88 procent, för att en räntesänkning på 0,25 procentenheter kan inträffa redan i mars.

Storbanken SEB:s ekonomer tror att Riksbanken kommer att sänka räntan vid sitt direktionsmöte i juni, medan Riksbankens egen prognos, den så kallade räntebanan, inte förutspår någon räntesänkning förrän tidigast långt in i 2025.

#inflation #konjunktur #nordea #ränta #riksbanken #styrräntan
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0