Diverse externa artiklar
5 min lästid

Spelansvar och licensutgivning inom casinoindustrin

4:e maj 2023, 14:18
Spelansvar och licensutgivning inom casinoindustrin
Redaktionen Redaktionen
Like 0

År 2019 införde Sverige en ny spellagstiftning, vilket innebär att alla aktörer som vill erbjuda sina speltjänster till svenska kunder måste ansöka om och erhålla en licens från Spelinspektionen. Detta regelverk har inte bara förändrat landskapet för svenska onlinecasinon, den har också öppnat upp för licensorganisationer att se nya möjligheter. Det har även medfört starkare press på casinon utan svensk licens att haka på denna konkurrenskraftiga säkerhet. 

I dagens digitala värld är det viktigare än någonsin för casinon att ha giltiga licenser för sin verksamhet. Särskilt när det kommer till casinon online. Licenser garanterar att casinots verksamhet regleras och kontrolleras utifrån lagar och riktlinjer för att säkerställa en säker och rättvis spelupplevelse för spelarna.

Licenskrav och specifika regler för spelmjukvara

I Sverige är casinobranschen reglerad av Spelinspektionen vilket säkerställer att branschen följer de lagar och regler som är uppsatta för att skydda spelare och samhället.

Om en organisation vill erbjuda spel på den svenska marknaden behöver de först säkerställa att en giltig licens finns. För att ansöka om licens för att tillhandahålla spelmjukvara i Sverige vänder man sig till Spelinspektionen som är den myndighet som ansvarar för tillsyn av spel- och lotterimarknaden.

I samband med licensansökan betalas en ansökningsavgift. Varierande storlek beroende på licensens omfattning och typ av verksamhet. Sedan tillkommer det även årliga tillsynsavgifter som baseras på verksamhetens nettoomsättning. Avgifterna syftar till att täcka Spelinspektionens kostnader för att övervaka att gällande lagar och regler följs. 

Spelbolagen är skyldiga att följa vissa regler för att få behålla sina licenser:

  • Skyldighet att implementera ålderskontroll för att förhindra att minderåriga har tillgång till er spelmjukvara.
  • Krav på rättvis och säker behandling av spelare exempelvis genom att använda slumpgeneratorer som är oberoende testade och certifierade.
  • Ansvar att erbjuda stöd och verktyg för att förhindra spelberoende och ett problematiskt spelbeteende.

Skatter och avgifter

  • En annan källa till intäkter för licensorganisationer och därmed den svenska staten är genom beskattning av de reglerade operatörernas intäkter. Med den nya spellagstiftningen infördes en skatt på 18% av spelöverskottet vilket har lett till en betydande ökning av skatteintäkterna.
  • Förutom licensavgifter och skatter så kan licensorganisationer också driva in pengar genom böter och sanktioner för de nätcasinon som bryter mot de svenska spelreglerna. I händelse av överträdelser kan Spelinspektionen utfärda böter och i vissa fall även återkalla spellicenser.

Regelverket som kräver spelbolagen på en extra avgift för varje licens

Utöver de kostnader och ansvar som kommer med att inneha en svensk spellicens kräver spelinspektionen att spelindustrin från och med den nya lagen 1 juli 2023 betalar en extra avgift för varje spellicens. Denna avgift täcker ökade kostnader för övervakning, reglering och kontroll av spelmarknaden samt för bekämpning av olagligt och problematiskt spelande. Till synes inga konstigheter eftersom marknaden har exploderat med en större mängd spelare. Därav krävs ett mer omfattande arbete i att bevara trygghet och säkerhet för konsumenterna. Dock så råder olika meningar kring spelinspektionens nya beslut. Detta tros vara en markering gällande att det behövs mer pengar för att ha råd att bekämpa den växande hanteringen av spelberoende och tillhandahållandet av säkra och reglerade miljöer inom spelindustrin. Reaktioner på detta har växt då risker såklart finns att det här ska slå tillbaka på konsumenterna. Dyrare omkostnader för licensorganisationer ger högre skatter och avgifter för spelbolagen vilket i sin tur genererar i högre kostnader för de spelande konsumenterna.

Vissa anser även att tilläggsavgifterna är en tung ekonomisk börda för mindre operatörer som kan kväva tillväxt och innovation i branschen. Att kräva ytterligare avgifter skulle kunna begränsa inträdet för nya och innovativa operatörer på den svenska marknaden vilket oavsiktligt kan resultera i en mindre konkurrenskraftig arena. 

Utmaningar för licensutgivare inom casinon

Samtidigt som tillväxtpotentialen är stark måste licensutgivare vara medvetna om de utmaningar som de kan ställas inför. Den ökade konkurrensen om spelares uppmärksamhet och lojalitet är en av de mest påtagliga utmaningarna. Det har också blivit tydligt att företagen måste anpassa sina verksamheter för att följa de strikta reglerna som råder. För att säkerställa att spelare och casinon följer lagar och regler måste licensutgivare navigera i detta snabbt föränderliga landskap. Det kan innebära en rad utmaningar för dem.

Reglering och efterlevnad

  • En av de största utmaningarna som licensutgivare står inför är att reglera och kontrollera efterlevnad av lagar och regler inom den växande och diversifierade casinomarknaden. Dagens casinon använder sig av både fysiska och onlineplattformar och erbjuder en rad olika spel och betalningsmetoder. Licensutgivare behöver samarbeta med teknikleverantörer, spelutvecklare och casinon för att se till att de senaste säkerhetsåtgärderna följs och att det finns system för att bekämpa penningtvätt och bedrägerier.
  • Utöver detta innebär den snabba teknikutvecklingen att licensutgivare kontinuerligt behöver förnya och uppdatera sina regleringsramverk för att hålla jämna steg med förändringar inom branschen. Spelmarknaden har sett en ökning av användning av kryptovalutor, live-casinon och e-sport. Licensutgivare behöver utveckla kompetens och kunskap om dessa tekniker för att kunna utfärda relevanta regleringar och se till att kraven uppfylls.
  • Ytterligare en utmaning för licensutgivare är att hantera den stora mängden produkter och tjänster som erbjuds av casinon. Olika spel och plattformar kan innebära olika risker och kräver därmed olika metoder för reglering och övervakning. På grund av att spelproblemen ökat i takt med tillväxten så är ändå beslutet att ta ut extra avgifter för utgivna licenser motiverat. Detta eftersom pengarna främst är ämnade för att stödja förebyggande insatser till konsumenternas fördel. 
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0