Diverse externa artiklar
4 min lästid

Tryggt med försäkring hos ett tryggt försäkringsbolag

2:a augusti 2021, 10:11
Tryggt med försäkring hos ett tryggt försäkringsbolag
Photo by Annie Spratt on Unsplash
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Gjensidige är nordens tredje största försäkringsbolag anpassat för privatpersoners hälsa, hem och fordon. Det norska försäkringsbolaget är byggt av kunder, för kunder och erbjuder också försäkringslösningar för bolag oavsett storlekar. Här har man även utvecklat specifika tilläggsförsäkringar för olika branscher.

Försäkringsbolaget Gjensidige har stor erfarenhet av att försäkra små- och medelstora företag som vill ha ett prisvärt skydd. På hemsidan www.gjensidige.se hittar man tydlig information om vad bolaget erbjuder. Allt anpassas utifrån vad det specifika företaget behöver. Företagsförsäkringen består av ett grundskydd som även kan kompletteras med olika tilläggsförsäkringar, eller något av de branschspecifika tillägg som finns.

Att ha en korrekt försäkring för sitt företag är av stor vikt. När man som företag tecknar en försäkring med Gjensidige får man ett gott grundskydd. Grundskyddet består av fyra olika delar och innefattar egendom, ansvar, avbrott och rättsskydd. Man har ett gott skydd vid skadegörelse, brand, stöld, naturskada och andra skador på egendom som företaget äger eller hyr. Försäkringen täcker även person- och sakskador, förmögenhetsskador, ingrediens- och komponentskador samt skador enligt personuppgiftslagen och miljöbalken. Förlust av företags beräknade inkomst kan också täckas vid behov samtidigt som rättsskyddet ersätter eventuella advokat- och rättegångskostnader.

Gjensidiges olika tilläggsförsäkringarna skräddarsys efter företagens olika behov. Vissa företag kan ha behov av tillexempel välja till verktygsförsäkring eller försäkringen för epidemiavbrott. Som sagt det finns flertalet tilläggsförsäkringar för att passa olika typer av företag.  

Här erbjuder man även företag sjukavbrottsförsäkring som kan skydda mot förlorade intäkter på grund av sjukdom. Det kan vara ett bra tillägg för där sjuk frånvaro skulle ha en stor negativ påverkan på företagets intäkter.

Tilläggsförsäkringarna är väldigt flexibla då man som företag när som helst under grundförsäkringens löptid kan välja till en eller flera tillägg. Det finns inte heller några begränsningar utan man väljer till så många som man har behov av.  Detta är framförallt en fördel om företaget expanderar, eller utvidgar sin verksamhet.

Försäkringarna som är särskilt anpassade för olika branscher innehåller redan de tilläggsförsäkringar som normalt sett behövs. Branscherna som har särskilt utformade försäkringar är bygg- och entreprenad, IT- och datakonsultföretag, reklam, PR och marknadsföring, managementkonsulter och tekniska konsulter. I alla försäkringar för branscherna ingår ansvarsförsäkring, egendomsskydd, rättsskydd och avbrottsförsäkring. Alla de olika branschförsäkringarna har redan tilläggsförsäkringar som bolaget inte behöver välja till. Bygg- och entreprenad har till exempel tilläggen verktygsförsäkring, arbeten (genom allriskförsäkring), miljöansvar och nyckelförlust för att nämna några. Tekniska konsulter har istället tillägg som konsultansvar, förmögenhetsbrott, mediahantering och krisförsäkring. Reklam, PR och marknadsföring samt managementkonsulter erbjuds branschtillägget ren förmögenhetsskada som gäller för skadeståndsanspråk.

Gjensidige erbjuder också en separat försäkring som kan skydda företaget vid cyberintrång

Separata försäkringar som också kan vara lämpliga för företag och som kan tecknas hos Gjensidige är Cyberförsäkring som skyddar företaget vid cyberintrång och en fastighetsförsäkring som försäkrar kontorsbyggnaden eller andra fastigheter som ägs av företaget.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0