Byggindustrin Skola
2 min lästid

De vinner upphandling för nytt campus

15:e februari 2024, 13:12
De vinner upphandling för nytt campus
Illustration: Sesam arkitekter/Boulevardfastigheter.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Högskolan ska stå klar 2029 och beräknas kosta 800 – 1 000 miljoner kronor.

– Vi är otroligt glada att vi har vunnit upphandlingen och att vi kommer att få förtroendet att bygga och förvalta HKR:s nya campus, säger Christer Nilsson (M), ordförande i ABK. Vi är övertygade om att det kommer att få stora positiva effekter för högskolan och dess studenter och medarbetare, men också för kommunen och stadskärnans handlare, fastighetsägare, boende och besökare.

– Vi är mycket nöjda och imponerade över de underlag som inkommit i anbudet och ser att det finns både ett stort intresse och kompetens, men också en stor lyhördhet för våra behov, säger Björn Brorström, styrelseordförande för Högskolan Kristianstad.

Vill behålla hyresgäster

Förslaget som lämnades i anbudet innebär att den del av den stora galleriabyggnaden som ligger söder om Cardellsgatan rivs för att öppna upp stadsrummet. Istället är tanken att bygga en högskola med flera olika ihoplänkade huskroppar
– Det är ett av de största positiva stegen för utvecklingen av stadskärnan på många år och vi ser fram emot ett givande samarbete med HKR, säger Henrik Strand, vd på ABK.
– Att riva delar av gallerian kommer att påverka flera av våra hyresgäster. Vi vill såklart ha kvar dessa som hyresgäster och vi har en pågående dialog för att hitta lösningar som alla parter kan vara nöjda med, både under byggtiden och när högskolan står färdig, säger Karl-Henrik Persson, byggchef på ABK.
Förslaget till nytt campus är framtaget av Sesam Arkitektbyrå i samverkan med Boulevardfastigheter AB. I enlighet med upphandlingen kommer Skanska att bygga de nya högskolelokalerna åt Boulevardfastigheter AB.

Preliminär tidsplan:
• Detaljplanearbete och projektering klart till mitten av 2025
• Bygglovsarbete i slutet av 2025.
• Rivning och förberedande arbeten klara i början av 2026
• Byggnation 2026-2028
• Överlämning av en färdig fastighet innan juni 2029.

#ab kristianstadsbyggen #kristianstad #kristianstads kommun #sesam arkitekter
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0