Senaste nytt bygg
3 min lästid

AIX vinner stort i Stockholm

12:e oktober 2015, 11:45
AIX vinner stort i Stockholm
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Stockholms Stad har nu offentliggjort att AIX vann uppdraget om Södra Värtan. AIX förslag bedömdes mest utvecklingsbart och ligger till grund för det planarbete som nu påbörjats.

Staden bjöd våren 2014 in till parallella uppdrag för stadsutveckling av nästa etapp av Norra Djurgårdsstaden. Inför planstart har AIX med konsulter, i nära samarbete med staden, tagit fram det koncept till stadsmiljö som nu skall förverkligas.

– Det är väldigt glädjande att staden väljer att uppmärksamma vårt sätt att se på stadsdelen, säger Mikael Uppling, ansvarig arkitekt på AIX. Vi valde att betona det offentliga genom en stor stadspark som spänner från stadsdelens inre ut till kajen. Vi ser ett ökat intresse för stadslivsfrågan, många vill ta den en nivå till och har insett att stadens identitet skapas i och av mellanrummen mellan husen.

I Södra Värtan skall nuvarande hamnverksamhet samsas med boende och verksamma. Gatunätet i den norra delen har sedan tidigare utvecklats från hamnens kranbanor. Denna del av staden kommer att kompletteras till en tät och intensiv miljö med livliga gator och kvarter med en del höga hus. Den södra delen blir lugnare med en tydligare bostadsprägel. Däremellan alltså den tvärgående parken, kring vilken butiker, caféer och restauranger är tänkta att etableras.

– Vi har lanserat idén om en saluhall här vid det centrala torget, fortsätter Mikael. Nu hoppas vi att planerna på en förlängning av Spårväg City längs Södra Hamnvägen fullföljs. Förutom det positiva med en stabil kollektivtrafik skulle spårvägens tydliga koppling till innerstaden ge stadsdelen ökad betydelse för stockholmarna.

Stadsdelen fokuserar på fotgängare och cyklister. Längs Södra Hamnvägen planeras cykelbanor och inne bland kvarteren blandas trafikslagen. Kajen blir ett körbart fotgängarstråk som i norra delen utvecklas till en brygg- och badmiljö. Bilantalet hålls nere genom en rad olika åtgärder, bl a kopplas kvarterens garage samman och får gemensamma entréer.

Södra Värtan beräknas få ca 2000 lägenheter. Till det kommer kommersiella lokaler, förskolor och annan service. Genom utvecklingen av Södra Värtan prövar staden de nya reglerna för industribuller, vilka möjliggör en större andel bostäder i hamnnära lägen. Hushöjderna varierar mellan 4 och 25 våningar.

–  Det är så tacksamt att arbeta med en plats med dessa kvaliteter; en kuststräcka av innerstaden med en historia att bygga på. Men när vi utvecklade konceptet insåg vi att det finns få exempel på attraktiva kajmiljöer i östläge. Därför valde vi att satsa på ett mer skyddat centralt stadsrum, med bättre solvärden, i annat väderstreck. Vi får se, men vi tror och hoppas att detta blir någonting speciellt, något extra, avslutar Mikael.

I ”Team AIX” ingår AIX arkitekter, Andersson Jönsson landskapsarkitekter och Trivector Traffic.

#aix arkitekter #arkitekttävling #stockholm stad
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0