Senaste nytt bygg
2 min lästid

Kommunen planerar köpa mark vid kust

27:e maj 2015, 14:26
Kommunen planerar köpa mark vid kust
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Örnsköldsviks kommun planerar att köpa all planlagd tomtmark i området Kusthöjden, som ligger på bergssluttningen vid centrala Örnsköldsvik, för fortsatt exploatering. Därmed kommer infrastrukturen i området med gata, cykelbana och belysning att färdigställas, liksom gångväg med belysning till resecentrum. Med köpet kommer kommunen också att kunna erbjuda 14 villatomter och mark för 3 flerbostadshus.

Att erbjuda attraktiva tomter är en viktig del i Örnsköldsviks utveckling, och närheten till staden och Botniabanans resecentrum med en milsvid utsikt gör området på Kusthöjden intressant för fortsatt utveckling. 13 enfamiljshus och ett flerfamiljshus byggdes under åren 2009-2012 innan Kusthöjden AB gick i konkurs vilket också innebar att utvecklingstakten avstannade.

– Det är angeläget att färdigställa detta attraktiva område, säger Arne Sandström vid kommunens tillväxtavdelning. Vi föreslår därför att vi gör en omprioritering i exploateringsprojekten vilket innebär en viss förskjutning av exploatering av villatomter på Håvgatan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa ja när ärendet behandlades idag, och nu går det vidare för beslut i kommunstyrelsen och därefter i kommunfullmäktige i mitten av juni. Om fullmäktige säger ja till investeringen på 6,8 miljoner kronor för markområdet startar infrastrukturarbetet med gata och gång- och cykelbana under hösten 2015.Den som är intresserad av att köpa tomt kan gå in på kommunens hemsida där presentation och kontaktuppgifter finns.

#kommun #köpa mark #kust #Örnsköldsvik
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0