Projekt
2 min lästid

Stockholms stad stänger Liljeholmsbadet

17:e augusti 2016, 07:55
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Stockholms stad stänger Liljeholmsbadet på grund av stora säkerhetsrisker.

Liljeholmsbadet vid Bergsundsstrand på Södermalm utgörs av en betongponton försedd med en träöverbyggnad och är en välkänd kulturhistorisk profil i staden. Liljeholmsbadet har varit i bruk sedan 30-talet och är mycket populärt. Tyvärr visar en ny rapport att badet nu är i så dåligt skick att det behöver stängas.

– Tidens tand har gnagt på Liljeholmsbadet, som efter 85 år är i så dåligt skick att det riskerar att rämna. I sämsta fall kan de badande besökarna svepas med och klämmas fast. Med sådana säkerhetsrisker måste vi stänga badet, säger Åsa Öttenius, fastighetsdirektör i Stockholms stad.

Stadens undersökningar visar att fukt och klorider har trängt in i betongskrovet och orsakat armeringskorrosion (frätskador). Det finns idag bärande betongdelar såsom bjälklag, bassängväggar och balkar med skador som inverkar ofördelaktigt på bärförmågan. Rostskador i balanstankarna innebär också en uppenbar risk för översvämning. Det är bara en tidsfråga innan något brister.

– Ingen kalkyl har gjorts för en totalrenovering av badet eller nybyggnation än, men klart är att såväl renovering, om den ens är möjlig, som nybyggnad är mycket kostsamt. Det handlar om 100-tals miljoner kronor, bland annat för att det inte finns någon grund att bygga på, säger Åsa Öttenius.

#liljeholmsbadet #stockholms stad
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0