Projekt
3 min lästid

Så många skadas på svenska byggen

27:e mars 2017, 13:08
Så många skadas på svenska byggen
Håll nollan heter det nya initiativet som ska få stop på skadorna inom byggbranschen. På bild Ulrika Dolietis, vd Håll nollan.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Enligt ny statistik från Afa Försäkring skadades över 6000 personer i byggbranschen under 2015. Nästan 2000 skadades så svårt att de blev sjukskrivna i över en månad. För att stoppa denna allvarliga situation, lanserades initiativet Håll nollan vid branschmötet Årets Bygge den 27 mars. Bakom Håll nollan står Sveriges största företag inom byggsektorn, både byggentreprenörer, fastighetsföretag och andra byggherrar, samt branschorganisationer. Bredden och kraften i den nya organisationen blir unik och möjligheterna till reella förändringar påtaglig. VD för organisationen blir Ulrika Dolietis, tidigare arbetsmiljöchef hos Skanska Sverige. 

Håll nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på byggarbetsplatserna. Det är ungefär 300 000 människor som arbetar i byggbranschen och 1500-2000 skadas allvarligt varje år. Organisationen bakom initiativet heter Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.

– I dagsläget skadas fler än fem personer om dagen så allvarligt att det leder till medicinsk invaliditeteller sjukskriving i mer än en månad. Detta är självklart helt oacceptabelt, säger Ulrika Dolietis, VD för organisationen bakom Håll nollan och fortsätter – Genom att samla de största bolagen i branschen i detta unika initiativ kan vi börja dela och sprida erfarenheter, kunskap och effektiva metoder med varandra, för att så snabbt som möjligt få bukt med detta allvarliga problem.

Arbetsmiljön och säkerheten skapas redan vid planeringen
Det som gör satsningen Håll nollan unik är att alla som är involverade i ett byggprojekts olika faser finns representerade som medlemmar. Att skapa gemensamma arbetssätt och standarder är en av de tydligamålsättningarna med den nya organisationen. En annan är att få med arbetsmiljö och säkerhet som en parameter i anbudsprocessen.

– Det är klart att vi som beställare av byggprojekt också har ett stort ansvar. Ska vi kunna angripa detta på ett effektivt sätt, så är jag helt övertygad om att den här formen av branschöverskridande samarbeten är helt avgörande. För oss som fastighetsbolag blir det därför både viktigt och helt naturligt att ingå i detta unika initiativ, säger Kerstin Lindberg Göransson, VD på Akademiska Hus.

Fokus på ledarskap
Erfarenheten pekar på att ledarskapet på en byggarbetsplats är grunden för ett framgångsrikt säkerhetsarbete. Ett prioriterat område för Håll nollan är därför att jobba för att skapa en kultur och ett ledarskap, som bygger på att säkerhet alltid har högsta prioritet. Att tillsammans samla befintlig kunskap och dela den i branschen ären del i satsningen.

– För oss på NCC har säkerhet länge stått i fokus. De saker som vi har lärt oss vill vi nu gärna sprida till våra kollegor i branschen. Men främst av allt vill vi lära oss av de andra företagens erfarenheter kring ledarskapet för att få alla motiverade till ständig förbättring. I branschen är vi ju vana att vara konkurrenter , men om det finns ett område som detta inte gäller, så är det just säkerhet. Här har vi samma utmaning och här vinner alla på ett tätare och effektivare samarbete, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.

#afa försäkringar #byggbranschen #byggherrar #håll nollan #olyckor #ulrika dolietis
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0