Passivhus
21:a april 20151 min lästid

Kraftfullt stöd till hyreshus

21:a april 20151 min lästid
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Regeringen föreslår ett bidrag på 3 – 5.300 kr/m2 BRA för nya hyreshus som blir 20% bättre än nya BBR och 5.200 – 9.275 kr/m2 för byggnader som ligger 44% bättre. Det senare motsvarar 10% bättre energiprestanda än passivhuskraven i FEBY 12.

– Det blir mycket lönsamt att bygga hus som till och med är bättre än passivhus, säger Eje Sandberg Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCN). För att byggnaderna verkligen ska kunna uppnå så låg energianvändning måste projektörerna ha tänkt igenom alla detaljer i projektet, från hissautomatikens energianvändning till förluster i interna varmvattenledningssystem och alla tänkbara köldbryggor. Inget kan lämnas åt slumpen vilket kräver en kunnig och uppmärksam projektledning som också har full styrning på alla underentreprenader.

En bra start är att utgå från passivhuskriterierna i FEBY12 med skärpta kravnivåer och sedan låta SCN certifiera byggnaden.

#bbr #feby 12 #hyreshus #passivhus #regeringen #scn
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0