Kontor
1 min lästid

Här är Fabeges nästa kontorsprojekt i Solna

14:e december 2023, 08:37
Här är Fabeges nästa kontorsprojekt i Solna
Illustration: Liljewall arkitekter.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Arenastaden inkluderar fram till idag cirka 30 000 arbetsplatser och cirka 5 000 boende. Stadsutvecklingsarbetet fortsätter med de nya kontors- och bostadskvarteren, ytterligare bostäder samt en levande bottenvåning mittemot den framtida tunnelbanans uppgång. Biltrafiken kommer ledas om längs med spårområdet för att ge företräde för gång, cykel och kollektivtrafik på Dalvägen, som i och med denna utveckling blir en gångfartsgata.

– Arenastaden har en hög attraktionskraft och vi är bara halvvägs igenom stadsutvecklingen för området. Vi kommer sätta människan i centrum i utvecklingen av de nya stadskvarteren med restauranger, bostäder och kontor på bästa läge i Arenastaden, säger Charlotte Liliegren, Chef Stads- och Fastighetsutveckling på Fabege.

Tunnelbanans gröna linje kommer via Odenplan trafikera Arenastaden, med start 2028. Tunnelbanan kommer förstärka Solna Station som knutpunkt och ytterligare binda samman norra och södra Stockholm.

– Att fortsätta utveckla en levande stadsmiljö i Solna är en viktig del i vårt långsiktiga arbete med att skapa en mer hållbar kommun. Att detaljplanen vunnit laga kraft möjliggör för ännu fler att bo och verka i Arenastaden vilket är glädjande, säger Martin Eliasson, Byggnadsnämndens ordförande i Solna stad.

#arenastaden #fabege #liljewall #liljewall arkitekter #solna
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0