Kontor
4 min lästid

Bilder: Här är nya Klara City View

30:e maj 2023, 10:57
Bilder: Här är nya Klara City View
Illustration: Dorte Mandrup.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Den nya bebyggelsen möjliggörs genom att Stockholms stad däckar över delar av Klarastrandsleden och med överdäckning minskar bullret och Klarabergsgatan förlängs som stadsgata med förbättrade kopplingarna mellan City och Kungsholmen som resultat, skriver Stockholms stad i ett pressmeddelande.

Fastighetsägare är Humlegården.

Längs med Klara Sjö rustas samtidigt strandpromenaden upp och blir tillgänglig för gående, även ett mindre torg skapas strax norr om Stadshusbron. En gång- och cykelkoppling planeras mellan Klarabergsviadukten och Klara Mälarstrand.

“Dorte Mandrup har skapat en byggnad med tydlig identitet, som tar plats och samtidigt smälter in i sitt sammanhang. Med rundade former och smala fronter i norr och söder blir det en både elegant och originell byggnad. Entrén mot Klarabergsviadukten och den öppna bottenvåningen med plats för butiker och restauranger bidrar till stadsliv och ökad trygghet i kvarteret och till den omkringliggande stadsmiljön.” skriver Stockholms stad.

– Det är glädjande att arbetet med denna centrala plats i staden nu går in i nästa skede. Det är en väl synlig plats mitt i Stockholms kärna vilket ställer höga krav på kvalitet och utformning. Förslaget innehåller bra förslag som innebär levande bottenvåningar, ökad trygghet och mer folkliv, säger Jan Valeskog, stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms stad.

– Dorte Mandrups förslag har många styrkor, det är en byggnad med en stark egen identitet och många arkitektoniska kvaliteter. Byggnaden bidrar till att läka samman stadsfronten mot söder genom en fin övergång mot Kungsholmen. De böjda formerna på huset mjukar upp och bidrar till en originalitet utan att för den delen konkurrera med stadshuset som ju ligger helt i närheten. Vi har haft en mycket positiv process genom det parallella uppdraget, staden Humlegården och de externa konsulter som deltagit. Vi ser nu fram emot att utveckla detaljplanen och byggnaden tillsammans till ett nytt spännande bidrag till Stockholms stadsbild. säger Torleif Falk, stadsarkitekt, Stockholms stad.

– Vår ambition är att skapa en plats som är levande och tillgänglig på ett sätt som skapar värde för såväl stockholmare som besökare. Vi ser fram emot att få fortsätta arbetet tillsammans med Stockholms stad och Dorte Mandrup. Förslaget är en byggnad med stark identitet och hög arkitektonisk verkshöjd, som bygger på en stor förståelse för vad som är viktigt i miljöer där människor vill mötas, arbeta och leva. Här stärks kontakten med vattnet och det skapas offentliga rum i ett attraktivt läge med bottenvåningar som möter Humlegårdens ambition för framtidens arbetsplatser och hållbart byggande, säger Anna Kullendorff, Affärsutvecklingschef på Humlegården Fastigheter

Illustration: Dorte Mandrup.

Projektet innebär en naturlig utvidgning av Cityområdet västerut mot Kungsholmen. En blandad användning i området rimmar bra med programmet för Cityområdet. Utvecklingen av kvarteret ligger också väl i linje med visionen för City som antogs 2012.

Närområdet kommer att genomgå stora förändringar framöver. Jernhusen, den dominerande fastighetsägaren i centralstationsområdet har påbörjat ett omfattande stadsutvecklingsarbete där fastigheterna och stadsmiljön kommer att omvandlas. Det inkluderar bland annat nybyggnation på en planerad överdäckning av järnvägsspåren intill Centralstationen.

Området planeras att innehålla bland annat kontor, bostäder och handel. Detta utvecklingsprojekt tillsammans med Klara City View kommer att stärka den västra delen av Stockholm city.

Bildkälla: Stockholms stad.

Nu kommer Dorte Mandrups förslag att bearbetas vidare i samarbete med Humlegården och Stockholm stad. Samråd beräknas ske hösten 2024. Överdäckning av Klarastrandsleden beräknas starta i slutet av 2027 och preliminär byggstart för byggnaden äger rum under 2029.

#dorte mandrup #humlegården #stockholm
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0