Byggnationer reportage
4 min lästid

Populär fastighetssamverkan i kyrkans tjänst

22:a december 2021, 15:04
Populär fastighetssamverkan i kyrkans tjänst
Bild: Adobe Stock
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Renovering, restaurering och modernisering av kyrkor, kapell och församlingslokaler är ett ständigt pågående arbete. Svenska kyrkan bär det yttersta ansvaret för bevarandet av våra kyrkliga kulturminnen och en av aktörerna på det området är Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB.

Kulturmiljölagen ställer höga krav på församlingar som fastighetsägare av skyddade kyrkor. Kyrkans fastighetssamverkan Stockholm AB är en fastighetsförvaltare som utan vinstsyfte hjälper församlingar med förvaltning, renoveringar och byggprojekt. I första hand erbjuder bolaget sina fastighetsförvaltningstjänster åt samverkansförsamlingar.

– KFS som vi kallar det är ett kyrkligt bolag ägt av Gustav Vasa- och Spånga-Kista församling. Vi är ett konsultföretag med två ben, varav ett består av en projekt- och byggavdelning och det andra av en förvaltningsavdelning, säger Erik Palmbäck, vice vd för Kyrkans Fastighetssamverkan.

Bolaget åtar sig projekterings-, projekt- och byggledning, samt begränsade delar av projekt. Syftet med verksamheten är att bevara det kyrkliga kulturarvet, men även att se till så att övriga fastigheter nyttjas och fungerar så bra som möjligt för den kyrkliga verksamheten.

Renovering av katedral. Genrebild: Pixabay

– Vi hjälper församlingar med byggprojekt och fastighetsförvaltning. Mycket handlar om restaureringar och renoveringar av kyrkor, men även deras övriga byggnader. Just nu hjälper ett 20-tal församlingar med förvaltning och projekt- och byggledning, säger Palmbäck.

Projekten varierar och kan bestå av allt från mindre badrumsrenoveringar till stora kyrkorestaureringar. Vem som helst, även fastighetsägare utan koppling till Svenska kyrkan, kan kontakta KFS för att få hjälp med det dom behöver.

Efterfrågad verksamhet

Den tidigare verksamheten Fastighetssamverkan Norr utgjorde till en början en del av Gustav Vasa församling i Stockholm.

– Det började 2007 med att Sven Löfvenberg, vd för KFS, hjälpte andra församlingar som motpart till citybanebygget. Det blev en hel del vibrationer som kyrkorna berördes av när bygget drog fram och i det läget upptäcktes att fler behövde hjälp med förvaltning och byggledning.

Efterfrågan på verksamhetens kunskap och tjänster inom förvaltning och projektledning växte och började få uppdrag även i andra församlingar, varför man sedermera valde att bilda bolag. Till en början ägdes KFS av Gustav Vasa församling som sedan fick ytterligare en ägare i form av Spånga-Kista församling.

– Arbetet sker på konsultbasis. Vi hjälper även Stadsmissionen med St Paulskyrkan, samt andra fastighetsägare utanför Svenska kyrkan. I St Paulskyrkan handlar det om en totalrestaurering både interiört och exteriört, samt att anpassa kyrkan till Stadsmissionens verksamhet, berättar Palmbäck.

St Paulskyrkan. Visionsbild: Spridd.

Exempel på ytterligare projekt som KFS är involverade i just nu är Högalidskyrkan som genomgår en stor restaurering exteriört och interiört, där även källarplanet får nya lokaler till församlingsverksamheten. Staffanskyrkan i Gävle får hjälp med restaurering av kyrkorummet och nya rum i källarplan under kyrkan. Sedan pågår även en omfattande exteriör restaurering av tak och fasad på Storkyrkan som KFS hjälper till med.

– Det är de stora projekten, sen är det en massa mindre projekt i församlingarna med vanligt underhåll. Vi har väl ett 30-tal projekt som snurrar, som inte bara är kyrkorestaureringar.

Hinner ni med att hjälpa alla församlingar som vill ha er hjälp?

– Ja, det gör vi. Vi har anställt två nya projekt- och byggledare nu för att just hinna med. I november är vi 18 stycken, säger Erik Palmbäck.

Text: Malin Rothenborg

#erik palmbäck #kfs #kyrkans fastighetssamverkan #renovering av kyrkobyggnader
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0