Erik Palmbäck

22:a december 2021
Byggnationer reportage

Populär fastighetssamverkan i kyrkans tjänst

Renovering, restaurering och modernisering av kyrkor, kapell och församlingslokaler är ett ständigt pågående arbete. Svenska kyrkan bär det yttersta ansvaret för bevarandet av våra kyrkliga...
Malin Rothenborg Malin Rothenborg