Byggnationer reportage
19:e december 20216 min lästid

Stad och land går hand i hand

19:e december 20216 min lästid
Stad och land går hand i hand
Planeringschef Lars Hedqvist. Foto: Patrik Degerman
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Skellefteå har gått från att vara en kommun med fokus på avveckling till en med sällan skådad utbyggnadsplan. Vi har intervjuat planeringschef Lars Hedqvist som ser särskilt stora framtidsmöjligheter för en tillvaratagen och levande landsbygd.  

I egenskap av kommunens planeringschef är Lars Hedqvist en av nyckelpersonerna i planerna som lägger grunden för den numera mycket snabbväxande stadens framtid. I den planeringen har landsbygden hög prioritet och kommunen jobbar flitigt med nya planer som ska driva på landsbygdsutvecklingen.

– Vi har tagit fram en översiktsplan som vi ska använda som underlag för den fortsatta utvecklingen, som har till syfte att visa hur man kan bygga, skapa sysselsättning och infrastruktur, säger Lars Hedqvist, planeringschef för kommunen.

Skellefteå är en av landets största kommuner med cirka 400 byar runt centralorten.

– Vi har en levande landsbygd som mår bra, men också en glesare struktur med mindre tätorter som haft det jobbigt med stort antal invånare som har lämnat. Utanför det har vi riktig glesbygd. Vi är ett slags Sverige i miniatyr och det finns delar av kommunen som är väldigt långt ifrån allting.

Från den ena ytterligheten till den andra

När Hedqvist började jobba för kommunen på 90-talet ägnade han sig främst åt avvecklingsarbete. På den tiden skedde en stor utflyttning från såväl stad som från mindre orter runt omkring och något intresse för tomter på landsbygden fanns över huvud taget inte.

– Jag har varit med på den här resan hela vägen. På 90-talet fanns det 1200 tomma lägenheter som vi var tvungna att avveckla med rivning, flyttar och försäljningar. Vi hade en otrolig tillbakagång och förlorade 3000 invånare på bara några år.

Idag är läget det rakt motsatta. Vändningen har redan ägt rum och det har gått snabbt.

– För tre år sen hade vi 5 byggherrar som ville bygga här och nu har vi 70.

Utöver ett ökat tryck på bostäder i staden där andrahandshyran för en etta i vissa fall uppgår till 20 000 kronor just nu, har försäljningen av tomter även kommit igång på mindre orter. Kommunen har cirka 300 bostadstomter till salu i olika tätorter och byar, samt detaljplaner med ytterligare ett 100-tal tomter i andra liknande orter.

– Jag förväntar mig att det här kommer öka. För att möta den förväntade efterfrågan och utvecklingen kommer vi att fortsätta jobba med fördjupade översiktsplaner i ett antal olika orter. Vi kommer se över hela vårt bestånd av översiktsplaner i alla våra större tätorter i kommunen.  

Bonnstan – böndernas stad i Skellefteå, härstammar från 1600-talet. Bild: Pixabay.

Levande landsbygd

Hedqvist poängterar att Skellefteå styrs av en landsortsvänlig politik som har hållit och ska fortsätta hålla kommunens tätorter levande. Tack vare en proportionellt likvärdig tilldelning av resurser mellan stad och land har man exempelvis kunnat behålla en stor del av skola, äldreomsorg, badhus och sporthallar på landsbygden. Att staden växer gör också att landsbygden stärkts ytterligare eftersom det skapar en marknad för landsbygdsproduktion av olika slag.

– Det som sker i Skellefteå nu är otroligt positivt och till stor gagn för landsbygden. Vi måste bygga massa bostäder och jag menar att det finns en stor potential att bygga och bo på landet. Jag gör det exempelvis själv.

Skellefteå har redan nu halva sin befolkning boende på landsbygd samt mindre tätorter och även om det återstår mycket att göra för att länka samman alla delar med förbättrad samhällsservice, ser Hedqvist ett ytterligare ökat intresse för det som landet har att erbjuda.

– Vi ser en allmän tendens att folk vill ompröva sina liv. Det finns forskning som visar att majoriteten av svenskarna helst vill bo i småhus och landsbygden har ju väldigt stora ytor med hav, sjöar och vattendrag.

Läge för tusentals kustnära bostäder

Hedqvist berättar att det kommer behövas 10 000 nya bostäder framöver och att det samtidigt finns en plan för den 26 mil långa kusten som få har utnyttjat.

– I kustplanen finns det möjligheter för att skapa tusentals nya bostäder och det finns också möjligheter att skapa olika verksamheter här. Närheten till vattenkontakt är ju något som alla människor eftersträvar.

Kommunen har gjort en plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge, en så kallad Lis-plan, med 54 olika områden som möjliggör etablering av bostäder och verksamheter inom strandskyddat område kring havet, sjöar och vattendrag.

– Den planen har inte nyttjats särskilt mycket och det är en stor möjlighet som många intressenter bör se över. Vi har också fått visat intresse för andra områden, därför ska vi se över och ta fram en ny version av den här de kommande åren.

Ökad produktion och höjd sysselsättningsgrad

Utöver ett intensivt arbete med att förbättra infrastruktur och service i form av exempelvis utbyggnad av bredbandsnätet, fokuserar kommunen även på att möjliggöra för en höjd sysselsättningsgrad på landsbygden.

– Basnäringarna är jätteviktiga men också lantbruk och den nya livsmedelsstrategin bidrar ju till att skapa möjligheter till en ökad produktion på landsbygden. Skellefteå är den kommun i länet som har störst areal och därmed också stora möjligheter att skapa bra livsmedelsförsörjning.

En svår nöt att knäcka i form av utmaning med den pågående, nödvändiga utbyggnaden av staden såväl som olika delar av landsbygden är den nationella basprognosen som säger att Skellefteå ska minska med flera tusen invånare.

– Kreditinstituten har gjort det jobbigt för nyetableringar och unga människor får ju ett jättedilemma. En omvärdering är ruskigt viktigt. Samtidigt har vi fått in ett antal företag och byggherrar som tror på det som sker och utvecklingen här i norr, vilket ökar förutsättningarna för att få låna pengar.

För 10 år sedan bestod Skellefteå av cirka 70 000 invånare och mängder av bostäder som gapade tomma. Bebyggelsetrycket vid den tiden var nere på så gott som noll. Nu finns knappt en lägenhet att få tag i och invånarantalet ser ut att öka med 500 bara i år, för att sedan dubbleras varje år för en lång tid framöver.  

Text: Malin Rothenborg

#landsbygdspolitik #lars hedqvist #skellefteå #stadsutveckling
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0