Bostad
1 min lästid

Positivt planbesked för projekt i Botkyrka

27:e september 2016, 08:52
Positivt planbesked för projekt i Botkyrka
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Stendörren inkom i juni 2016 med ansökan till Botkyrka kommun om ändrad detaljplan avseende byggrätt tillhörande fastigheten Tegelbruket 1 i Botkyrka.

Samhällsbyggnadsnämnden i kommunen fattade vid sitt senaste sammanträde beslut att ge positivt planbesked för att inleda arbetet med framtagande av en ny detaljplan i linje med ansökan.

Den preliminära tidplanen för detaljplanearbetet indikerar att ett förslag till ny detaljplan skulle kunna gå ut på samråd under fjärde kvartalet 2017 för att ett år därefter kunna vinna laga kraft.

Förslaget som inlämnats till kommunen avser exploatering av fastigheten Tegelbruket 1 samt förvärv och exploatering av del av grannfastigheten Fittja 17:1 (som idag ägs av kommunen). Totalt skulle projektet kunna omfatta exploatering av upp till 800 bostäder.

– Beskedet från Botkyrka kommun är ett glädjande bevis att vår medvetna satsning på värdeskapande via vidareutveckling av detaljplaner i vårt befintliga fastighetsbestånd fungerar. Detta besked utgör ett viktigt steg i planprocessen men vägen till färdig detaljplan för bostäder är fortfarande lång och bedöms ta cirka 2 år, säger Stendörrens VD Fredrik Brodin.

#bostadsbyggande #botkyrka #botkyrka kommun #byggnationer #detaljplan #stendörren
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0